Atölyeler

Ahşap Atölyesi

ARUCAD bünyesinde oluşturulmuş olan Ahşap Atölyesi öğrencilerin tasarımlarının prototiplerini üretebilecek, küçük ölçekte üretim yapabilecek ve Fab Lab amaçlı kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olup üç birimden oluşmaktadır.

Ahşap İşleme Atölyesi
Cila ve Boya Atölyesi
Döşeme ve Tekstil Atölyesi

Ahşap İşleme Atölyesi’nde şerit testere, planya, kalınlık, erkek zıvana makinesi, dişi zıvana makinesi, freze, şakuli freze, cumba zımpara, çizerli yatar testere, kenar bantlama, palet zımpara, kontakt zımpara, CNC freze, sıcak pres, soğuk pres, kaplama kesme giyotini ve beş özellikli kombinasyon makinesi bulunmaktadır. Çalışma kolaylığı sağlamak amacı ile atölye içerisinde elektrik ve basınçlı hava hatları sağlanmış olup elektrikli el aletlerinin yanında nümatik el aletlerinin kullanılabilmesi için altyapımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Çalışma alanının temizliği ve çalışanların rahat ve sağlıklı bir atölyede çalışabilmesi amacı ile merkezi toz ve talaş emici sistem kurulmuştur.

Cila ve Boya Atölyesi iki kısım olarak merkez Ahşap Atölyesi’nden ayrı olarak tasarlanmış olup iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Dış kısım iş hazırlık bölümü olup son zımpara işleri ile ara zımpara işlemlerinin uygulanacağı bölge olacaktır. İkinci bölüm yaş boya ve cila işlemlerinin uygulanacağı bölüm ve bekleme alnından oluşmaktadır. Çalışanların sağlıklı ortamda çalışabilmesi için profesyonel kuru filtreli yaş boya/cila kabini bulunmaktadır. Bu şekilde çalışanların kirli hava ile temasları kesilmiş bulunmaktadır.

Döşeme Atölyesi’nde tek iğneli, çift iğneli dikiş makinelerinin yanında overlok makinesi ve biçki masası bulunmaktadır. Çalışma kolaylığı sağlamak amacı ile basınçlı hava hattı bulunmaktadır. Bu atölye her türlü döşeme işleri ve tekstil kullanılarak yapılacak tasarımlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başlangıç için gerekli el aletlerinin yanında ileriye yönelik olarak yapılacak tasarımların gerektireceği ek ekipman da gerektikçe sağlanacaktır.

Baskı Atölyesi

Öğrenciler özgün baskıyla hem tekniği tanıyacak hem de yaratıcı süreci deneyimleyeceklerdir. Teknik ve yaratıcı taraflar göz önüne alınarak hem kendi atölyelerini hem de Baskı Atölyesi’ni nasıl birleştireceklerini öğrenecekler. Baskı çok güncel bir sanat şekli olduğu için görsel kültürde yeri çok büyüktür. Basit ve taşınabilir oluşu yüzyıllardır kullanımını devam ettirme sebeplerindendir ve çok güçlü bir iletişim aracıdır. Sanatsal olarak baskı sadece iki boyutlu olmanın yanında üç boyutlu şekilde de karşımıza çıkar. Artist books, billboard, magazinler vs.

Öğrencilere temel teknikleri öğretip bu alanda deneyim kazanmalarını, kritiksel bir göze sahip olmalarını ve konseplerle tekniği birleştirmeyi hedefler.

Cam Atölyesi

Cam Atölyesi alt yapı ve donanımsal olarak KKTC’de ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır. Atölye süresince öğrencilerin ve kursiyerlerin; cam sanatına dair her türlü teknik, estetik ve yaratıcı tasarım sürecini benimsemeleri amaçlanmaktadır. Buna ek olarak yıl içerisinde uluslararası davetli sanatçı ve tasarımcıların katılımıyla düzenlenmesi öngörülen; çalıştaylar, seminerler ve konferanslar ile eğitim ve öğretim sürecinin pekiştirilmesi ve zenginleştirilmesi planlanmaktadır. Cam atölyesi bünyesinde bulunan cam üfleme ve döküm, açık alevde şekillendirme, kalıpla şekillendirme, füzyon, çökertme, fiksaj, boyama gibi fırın içi şekillendirme yöntemlerinin tümü, vitray, gravür, kumlama ve finisaj imkanları ile; öğrencilerin araştırma, tasarlama, uygulama süreçlerini tamamlamaları ve kazandıkları bu beceriler ile malzemeye hâkim birer birey olmaları hedeflenmektedir.

Seramik Atölyesi

Seramiğin artistik ve endüstriyel tüm üretim süreçlerini uygulayabilecek şekilde tasarlanan Seramik Atölyesi, öğrenci ve kursiyerin tasarımdan finişe kadar her türlü tekniği uygulayabilecekleri ve deneysel ve yaratıcı tasarımlarını ortaya çıkarabilecekleri gerekli tüm donanıma sahiptir. Öğrencilerin projeleri doğrultusunda seçecekleri konuları araştırıp, uygulayabilme imkânları sunan Seramik Atölyesi bünyesinde; serbest şekillendirme, alçı kalıp, laboratuvar, sırlama ve fırın odaları mevcuttur.

Öğrencilerin üretim süreçlerinde serbest şekillendirmenin yanı sıra çamur tornası, şablon tornası, alçı tornası gibi yarı endüstriyel ve endüstriyel şekillendirme yöntemlerini uygulayabilmeleri için gerekli tüm donanım oluşturulmuştur. Ayrıca atölye bünyesinde bulunan seramik ve porselen pişirimine uygun düşük ve yüksek dereceli fırınlar ile artistik amaçlı pişirimlerin uygulanabileceği raku fırın ve ekipmanları öğrenciye seramiğin kuruma ve pişirme sürecini uygulamalı olarak öğretme imkanı sunmaktadır.

Seramik malzemenin araştırılıp geliştirilmesine olanak sağlayan tam donanımlı seramik laboratuvarı, deneysel çalışmalara olanak vererek öğrencilere yaratıcı fikirlerini deneyimleme şansı vermektedir.

Yıl içerisinde, yurt dışından ve yurt içinden çağrılacak seramik sanatçılarıyla yapılacak seminerler ve workshoplar ile eğitim ve üretim sürecinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.