Bütünleme Sınavı

Bütünleme Sınavı
Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavına girme koşulları Senatoca düzenlenir.Bütünleme Sınav tarihleri her sene akademik takvimde belirtilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı olup, yarıyıl/yıl sonu değerlendirmesinde başarısız veya koşullu başarılı dersleri olanlar bu dersler için programlanan bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarının telafi sınavı yoktur.

Bir dersten devamsız olan öğrenci yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez