Burs ve Yerleştirme Sınavı

Üniversitemize ait Bursluluk ve Yerleştirme Sınavı tarihleri Rektörlüğümüzce belirlenip öğrenci adaylarına web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Üniversitemiz bünyesinde 3 fakülte bulunmaktadır:

 • Sanat Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Tasarım Fakültesi

Başvuru değerlendirme sistemi 4 aşamadan oluşur:

 1. Başvuru formu, ilgi ve motivasyon yazısı
 2. Stüdyo/Yetenek Sınavı
 3. Kişisel Portfolyo Dosyası
 4. Mülakat (Bu aşamalar bazı bölümlerde farklılık göstermektedir.)

 

1. BAŞVURU FORMU, İLGİ VE MOTİVASYON YAZISI

 • Başvuru formunda öğrenci adayının kişisel bilgileri, iletişim detayları ve başvuracağı bölüm(ler) yer alacaktır.
 • Başvuru formuna eklenecek veya Stüdyo/Yetenek Sınavı’na katılmadan önce üniversitemize e-posta ile veya şahsen ulaştırılacak kısa ilgi ve motivasyon yazısının (200-300 kelimelik) içeriği.

İlgi ve motivasyonunuz nedir?

Başvurduğunuz bölümde veya bölümlerde ilgi duyduğunuz sanatsal bir çalışma, nitelikli bir tasarım ürünü, animasyon, video, film, sergi vs. ile ilgili gözlemleriniz, bu seçtiklerinize dair bilginiz ile neden ilginizi çektiklerini de belirtebilirsiniz.

2. STÜDYO/YETENEK SINAVI  

2a. Sanat Fakültesi Yetenek Sınavı
 • Yetenek Sınavı, öğretim görevlilerinin uygun gördüğü canlı/cansız bir model ya da kompozisyondan, istenen kağıt ebatlarında bir karakalem çizim şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Gereken malzemeler ARUCAD tarafından temin edilecektir.
2b. İletişim Fakültesi Yetenek Sınavı
 • Yetenek Sınavı, öğretim görevlilerinin uygun gördüğü canlı/cansız bir model ya da kompozisyondan, istenen kağıt ebatlarında bir karakalem çizim şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Gereken malzemeler ARUCAD tarafından temin edilecektir.
 • Yeni Medya Bölümü’ne başvuru için Yetenek Sınavı yapılmayacaktır. Adaylar neden Yeni Medya Bölümü’nü seçtiklerine dair en fazla 500 kelimelik bir motivasyon mektubu yazacaktır.
2c. Tasarım Fakültesi Stüdyo Sınavı
 • Tasarım Fakültesi’nde Stüdyo Sınavı, yapmak ve yaratmakla ilgilidir.
 • Sınava katılacak öğrenciye bir tasarım problemi verilecek ve tasarımlarını tamamlamaları için ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler temin edilecektir.

3.KİŞİSEL PORTFOLYO DOSYASI 

 • Portfolyo Dosyası, başvuran kişi tarafından mülakat sırasında değerlendirme kuruluna sunulacak ve değerlendirmeye alınacaktır.
 • Portfolyo Dosyası olmayan aday öğrenciler de başvuruda bulunabilir. Ancak Portfolyo Dosyası sunmak, başvuru ve burs değerlendirilmesinde adaylara avantaj sağlayacaktır.
 • Portfolyo Dosyası aşağıda belirtilen türleri ve/veya bunların dışında farklı özgün çalışmaları içerebilir.
 1. Serbest ya da modelden çizim
 2. Çizgi roman
 3. Tematik çalışma
 4. Doodle ve skeç
 5. İllüstrasyon
 6. Karışık malzeme uygulama
 7. Dijital illüstrasyon
 8. Animasyon
 9. Fotoğraf
 10. Video ve kısa film denemeleri
 11. Boya – Resim
 • Portfolyo Dosyası, adayın kendini temsil ettiğini düşündüğü en fazla 25 adet çalışmadan oluşmalıdır.
 • Portfolyo Dosyası içeriği adayın çalışmalarına uygun gördüğü formatta olacaktır.
 • Portfolyo Dosyası içeriği CD/DVD de PDF ve/veya jpg formatta hazırlanıp teslim edilmelidir.

 

4. MÜLAKAT 

 • KKTC vatandaşı adaylar için mülakat zorunludur.
 • TC uyruklu ve uluslararası adaylar için mülakat talep edilebilir ve gerekirse internet ortamında (skype, facetime vs.) gerçekleştirilebilir.
 • Mülakata gelen aday, mülakat sırasında Portfolyo Dosyasını şahsen sunacaktır.
 • Adayın portfolyo sunumu ve anlatımı sırasında değerlendirme kurulu tarafından sorular yöneltilebilir.
 • Mülakatın amacı, adayı tanımak ve başvurduğu sanat/tasarımı alan(lar)ına karşı olan ilgisine dair bilgi edinmektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Adaylar değerlendirme kurulu tarafından aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre değerlendirilecek, Asıl Aday Listesi ve Yedek Aday Listesi ile sıralamaya sokulacaktır.

Tüm bölümler için değerlendirme kriterleri:*

Değerlendirme Aşaması Puanlama
Başvuru formu ve motivasyon yazısı 25
Yetenek/Stüdyo sınavı 25
Portfolyo Dosyası 25
Mülakat 25

 

*Sadece Yeni Medya Bölümü için değerlendirme kriterleri:

Değerlendirme Aşaması Puanlama
Başvuru formu ve motivasyon yazısı 50
Mülakat 50

* Başvuru koşullarını sağlayarak kayıt yaptıran ve burs olanaklarımızdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilerimizin alacakları burs oranları başvuruda bulundukları bölümün öğretim üyeleri tarafından değerlendirmesinin ardından belirlenecektir.