Rektör

Sanat ve tasarım odaklı bir eğitimin işleyişi, yaratıcı sürecin entelektüel donanım ve becerinin birlikte ilerlediği bir yol izlemesi nedeniyle diğerlerinden farklılaşır. Düşünsel süreç, yaşam ile üst kültür arasındaki geçişleri anlamaya ve açıklamaya çalışırken, üretilen yeni sanat ve tasarım çalışmaları da toplumsal yaşamı zenginleştiren yeni bağlar ve anlamlar oluştururlar.

Dünyadaki çağdaş eğilimlere uygun olarak çok disiplinli bir yapıda kurduğumuz üniversitemizde öğrencilerimizin farklı disiplinlerin bilgi, araştırma ve üretim yöntemlerini kullanarak becerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu, inanıyoruz ki onların farklı ülkelerden meslektaşları ile uyumlu ve ortak bir anlayışla çalışmalarına katkıda bulunacaktır.

Bu bilinçledir ki, yetkin akademik kadronun yanında fiziki altyapımızın da sanat, tasarım ve iletişim alanlarındaki her türlü üretim olanağına sahip olmasına önem verdik. Üreterek öğrenmek ve öğrenerek üretmek üniversitemizin eğitim felsefesini açıklayan bir uygulama biçimidir. Akademik kadromuz ve bu ideallerle sanat dünyasına gözünü açacak olan öğrencilerimiz ARUCAD’daki varlıklarını bu felsefe üzerinden kurgulayacaklardır.


Prof. Dr. Mehmet Turan Aksoy
Rektör