Kayıtlar

Ders Kayıt
Üniversitemizin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin, ders kayıtlarını yaptırabilmeleri için üniversitemize kayıt işlemlerini veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İlk Kayıt
Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanmış öğrencilerimiz ilk kayıt işlemleri için rektörlüğümüz tarafından ilan edilen kayıt tarihlerinde ve istenilen belgeler ile öğrenci işleri bürosundan yapılır. Öğrenci adaylarımız kayıt sırasında, kayıt için gerekli olan belgelerin aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler. Süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

Yarıyıl/ Yıl Kayıt Yenileme
Her yarıyıl/yılbaşında öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırmaları, yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi olarak adlandırılır. Burssuz, tam burslu ve kısmi burslu öğrenciler, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren öğretim süresini doldurana kadar her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi tamamen öğrencinin sorumluluğundadır.

Kaydını yenilemeyen ve kayıt dondurma işlemi yapmayan tüm öğrenciler, kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.