Kayıt Dondurma

Kayıt Dondurma
Haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, kayıt dondurmak için mazeretlerini belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve bölüm başkanının görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Azami öğrencilik süresince, ön lisans öğrencilerine üç yarıyıl, dört yıllık veya üstü programlarda okuyanlara dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir.

Yabancı dil hazırlık veya destek sınıfı öğrencileri en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir ve bu hakkı bir defa kullanabilirler.

Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve mazeretleri belgelenmek koşulu ile kayıt dondurma hakkı verilebilir:

  1. a) Hastalık: Öğrencinin durumunu bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık raporu ile belgelendirmesi koşulu ile kaydı dondurulabilir. Öğrencinin, kayıt dondurma süresi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile belgelenmesi halinde, ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda, öğrencilerden eğitim-öğretime devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilir.
  2. b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde, askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.
  3. c) Belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli gerekçeler.