Dersten Çekilme

Dersten Çekilme
Öğrenciler, dersten çekilmek için onay almak üzere kendi akademik biriminin bölüm veya program başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Öğrencilerin dilekçeleri ilgili birimlerce sonuçlandırılır ve üç gün içerisinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

Bir dersten çekilen öğrencinin not belgesine, bu dersten çekilme anlamına gelen (W) harfi işlenir. Bu dersin kredisi, not ortalama hesaplamalarına katılmaz.

Bir öğrenci, takip etmekte olduğu her programdan her yarıyıl/yıl bir dersten çekilebilir. Dersten çekilme sonucunda bir yarıyıl/yılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı ikinin altına düşemez. Öğrenci, öğrenim süresinceönlisans programlarında en çok üç, lisans programlarında en çok altı dersten çekilebilir.