Transkript

Transkript
Üniversitemize kayıtlı öğrencilerimiz için bir yarıyılda beş(5) adet transkript ücretsizdir. Beş adetten sonra adet başına 7TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Halihazır da üniversitemiz öğrencisi olmayan kişilerin(ayrılma, mezun vb.) adet başına 7 TL (yurt dışına gönderim için 10 Dolar) transkript ücreti ödemesi gerekir. Mezun ve ilişiği kesilmiş olan kişiler transkript başvuru formuna ek olarak ödeme yaptığına dair banka dekont eklemelidirler. Başvuru formu çıktı halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilebilir.

Yurt içine gönderilmesi istenen Transkript ücretleri TL hesabına, Yurt dışına gönderilmesi istenen Transkript ücretleri ise Dolar hesabına yatırılmalıdır. Havale ücreti öğrenciye aittir.

Yurt içi ve Yurt dışı transkript ücretleri için tıklayınız.

Transkript ücretlerinin yatırılacağı banka hesap numaraları için tıklayınız.

Ödeme yaptığınıza dair banka dekontunu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sitesinde yer alan Formlar sayfasındaki “Transkript Başvuru Formu” içerisinde yer alan “Banka Dekontu Yükle” yerine yükleyiniz. Öğrenciliği devam etmeyenlerin dekontları başvuru formuna eklenmediği takdirde transkript başvurusu onaylanmayacaktır.

Transkriptler başvurudan 1 gün sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınabilir. Transkript kişinin kendisi ya da kişinin imzalı dilekçesi ile yetki verdiği kişi tarafından alınabilir veya kişinin başvuru esnasında belirttiği adrese posta ile gönderimi yapılabilir.

Hazırlanan transkriptler posta adresine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından posta ile gönderilebilir veya kapalı zarfın içinde elden alınarak öğrenci tarafından da postalanabilir.

Yurt dışındaki bir adrese Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilen transkriptler mevzuat gereği “PTT yolu ile” ve “normal posta” olarak gönderilmektedir. Zaman kısıtı bulunan kişilerin bu hususu dikkate almaları önerilir.

Transkript Başvuru Formu için lütfen Formlar sayfasını ziyaret ediniz.