Öğrenci Kimlik Kartı

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI
Öğrenci kimlik kartları öğrencilerimize üniversite kayıt işlemlerinden sonra verilir ve bu kimlikler öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerli sayılır.

Kimlik kartları her yıl akademik yılı belirten ve ücretsiz olarak sunulan akademil yıl pulu kimlik kartlarına yapıştırılır. Programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartlarında ilgili yıla ait akademik yıl basılıdır. Bu yüzden ilk yıl ayrıca akademik pul almaları gerekmez. Programlara devam etmekte olan öğrenciler için akademik yıl pulu her sene güz dönemim kayıtları bitiminde dağıtılır.

İlk kimlik kartları ücretsizdir. Ancak kullanım hatasından kaynaklanan nedenlerle, öğrencinin kendi isteği ile yenilemesi veya kimlik kartının kaybı nedeniyle yenilenmesi durumunda ücret talep edilir.

Başarısızlık yada kendi isteği ile kayıt yenilemeye gelmeme nedeniyle ara veren öğrencilerin kimlik kartları kapatılır. Üniversiteye tekrar kayıt yaptırdıklarında yeni kimlik için ücret ödenmesi gerekmektedir.

Kimlik ücretinin ödenmesi gereken durumlar için banka hesap numaraları ve ödenecek ücret “ Ödemeler” başlığı altında belirtilmiştir. Ödeme yapılırken dekont üzerinde mutlaka öğrenci numarası, ad ve soyad bilgileri bulunmalıdır. Banka tarafından dekont tek kopya olarak verileceğinden dekont kayıp edilmemelidir.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, kimlik başvurusunu aşağıdaki web adresinde yer alan program üzerinden elektronik ortamda yapar.

Kimlik başvurusunun yapılabilmesi için ARUCAD öğrenci portalı kullanıcı kodu ve şifresinin alınmış olması gerekir.

Kimlik kartı ücreti ödemekle yükümlü olan öğrencilerin, ödemelerine ilişkin banka dekontunu sisteme yüklemesi gerekir.

Başvuru sırasında sistemde varsa mevcut fotoğrafınız görüntülenecektir. Kimlik kartınızda bu fotoğrafı kullanabilir veya farklı bir fotoğraf yükleyebilirsiniz.

 1. Kimlik Kartı Fotoğraf Özellikleri

Vesikalık fotoğraf ebadı 50 mm x 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır.

Fotoğraf 3MB’ı aşmamalı ve png/ jpg/ jpeg/ gif formatında olmalıdır.

Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır. Fotoğraf gülme vb. mimikler olmadan, ağız kapalı olarak çekilmelidir.

Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır.

Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olmalıdır.

Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük dışında şapka ve vb. aksesuar bulunmamalıdır.

    2.Kimlik Kartı Fotoğrafının sisteme yüklenmesi

Fotoğrafın sisteme yüklenmesine ilişkin bilgiler, programın içinde yer almaktadır. Yükleme yapılırken fotoğrafın programda gösterilen çerçeveyi tam ortalayacak şekilde ve boyutta yerleştirilmesi gerekir. Açıklamalara uygun olmayan formatta yüklenen fotoğraflar nedeniyle kimlik başvurusu reddedilecektir.

 1. Kimlik kartının hazırlanma süreci

Öğrencinin kimlik başvurusu ÖİDB tarafından kontrol edilir ve uygun olan başvurular için sistemden onay verilir. Başvurusu uygun olmayan (fotoğrafın belirtilen formatlara uygun olmaması, ödeme yapması gereken öğrencilerin dekontunun bulunmaması veya hatalı dekont bulunması vb. durumlar nedeniyle) öğrencilerin kimlik başvuruları ret olarak sonuçlanır. Öğrenciler başvuru sürecini, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını, kimliklerinin hazırlanıp hazırlanmadığını başvuru yaptıkları program ( web adresimiz ) üzerinden takip edebilir.

Red olarak sonuçlanan başvurularda, öğrencinin programa girerek gerekli düzeltmeyi yapması ve başvurusunu tamamlaması gerekir.

 1. Kimlik kartının alınması

Kimliği hazırlanan öğrenci, kimliğini ÖİDB ilgili biriminden nüfus cüzdanı/pasaport ibraz ederek alır. Hasarlı kimlik ÖİDB’ye teslim edilir.

KİMLİK KARTININ KAYBEDİLMESİ
Kampus içinde kayıp kimlik kartlarının bulunması durumunda bulunan kimlik kartları, aşağıdaki birimlere iletilmektedir. Bu nedenle öncelikle kimlik kartı bu birimlerden sorulmalıdır.

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)
 • Bölüm Başkanlığı Sekreterliği

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda yapılan resmi işlemlerin belgelerinin (karakol tutanağı, gazete ilanı) saklanması ÖİDB tarafından önerilmektedir.

Kimlik kartları akıllı kart özelliğinde olduğundan ve aynı zamanda elektronik cüzdan özelliği de taşıdığı ve kart üzerinde para yüklü olabileceği için, kart kaybolduğunda bir başkası tarafından kullanımının engellenebilmesi açısından, kart sahibi tarafından web adresi adresi üzerinden iptal edilmesi gerekmektedir. Bu iptal yapılmadığı takdirde olası risk ve sorumluluk öğrenciye aittir.

KİMLİK KARTININ KULLANIMA KAPATILMASI
Mezuniyet, kendi isteğiyle kayıt sildirme, yatay geçiş, kayıtsız kalma gibi nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin kimlikleri ÖİDB tarafından kullanıma kapatılır.

KİMLİK KARTI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILMAMASI GEREKENLER

 • Kartınızı emniyetli bir yerde taşıyınız.
 • Su, yağ, kimyevi madde vb. ile temas ettirilmemelidir.
 • Karta zımba ve benzeri delik açılmamalıdır.
 • Kart bükülmemelidir, buz kazımak vb. işler için kullanılmamalıdır.
 • Kart kesici ve delici aletlerle çizilmemelidir.
 • Kart sıcak ortamlarla temas ettirilmemelidir.
 • Kart özellikle güneş altında uzun süre bırakılmamalıdır.
 • Elektronik cüzdan özelliği taşıdığından rehin olarak bırakılmamalıdır.
 • Kimlik kartı başkalarına verilmemelidir.