Yaz Okulu

Yaz Okulu
Yaz okulunda açılacak dersler, kontenjanları, dersleri verecek öğretim üyeleri ve haftalık ders programları her yıl bahar dönemi sonuna kadar belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir.

Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır Bir öğrenci, yaz okulunda 10 kredi saati geçmemek üzere en fazla dört ders alabilir

Yaz okulu ücreti eğitim ücretine dahil değildir ayrıca ücretlendirilir. Burslu ve burssuz öğrencilerin, çift anadal, yandal ve yaz okulu için ödeyecekleri öğrenim ücretleri üniversitemiz tarafından her sene belirlenir.

Yaz okulunda açılan derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.