Eğitim Programları

Açık Eğitim Programları

Uzmanlık

Alanlarında uzman olan kişiler, katılacakları sertifika programında mesleki bilgi ve deneyimlerini pratik ve teorik düzeyde pekiştirme imkânı bulacaklardır.

Meslek Edindirme

Bir alanda yoğunlaşan ve bilgi ve becerilerini geliştirerek o alanı kendine meslek edinmek isteyenler bu kurslardan faydalanabileceklerdir.

Beceri Kazandırma

Bir alana sempatisi olan fakat pratik deneyimi olmayan kişiler bu sertifika programlarında kendilerini geliştirip uygulama yapma becerisine sahip olabileceklerdir.

​Kurumsal Eğitim Programları

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırladığı özgün eğitim programlarıdır.

Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için meslek ve görev alanlarına göre bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar, çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için akademinin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmaktadır.

 

BROŞÜR İNDİR