Yabancı Dil Okulu

ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu, anadili İngilizce olmayan öğrencilerine nitelikli İngilizce dil eğitimi sunmaktadır. Yoğun İngilizce Programı, öğrencilerine bölümlerinde ve/veya programlarında eğitimlerini sürdürebilmeleri ve bunun yanında gelecekteki sosyal ve mesleki hayatlarında etkin iletişim kurabilmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Dil öğrenen her bireyin farklı gerekçeleri ve tercihleri olduğuna inanan İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğrencilerin dört temel dil becerisine hâkim olmalarının, dil ve iletişim yeterliliği kazanmalarının önemle üzerinde durmaktadır.

Bunun yanı sıra okutmanlar öğrencileri kendi öğrenme süreçlerini yönetmeye teşvik etmek için ders malzemesi, öğrenci ve müfredata en uygun dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerini sürekli olarak araştırmakta ve uygulamaktadırlar. Öğrencilerin ders ve ders dışı tüm faaliyetlere etkin katılımının teşvik edildiği bir ortamda eğitimsel hedeflerine ulaşmaları için okutmanlar öğrenme sürecinde yardımcı ve rehber işlevi görmektedir.

Bireysel farklılıklar ve tercihlerin kabul edilip saygı gördüğü, eğitime uygun bir çevre yaratmak için İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın tüm paydaşları çaba göstermektedirler. Bu yaklaşım ile İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğrencilerine faydalı bir öğrenme deneyimi yaşatmayı hedeflemektedir.