Ders İçerikleri

ENDÜSTRİYEL TASARIM  BÖLÜMÜ

DERSLERİN İÇERİĞİ  

 1. INAD 101 Temel Tasarım I (2-4) -6

Temel tasarım ilkeleri kapsamında hazırlanan bu derste, temel tasarım ilkeleri ve kavramlarının uygulamalar üzerinden öğrenciye aktarılması amaçlanır. Tasarımın en küçük elemanı olan noktadan başlayarak tüm görsel formların dinamiklerini deneyleyerek öğrenmek temel amaçtır. Görsel algı kapsamına giren tüm temel ilke ve elemanlar kuramsal ve pratik temeller üzerinden öğrenciye aktarılır.

 1. DSGN 101 Araştırma Yöntemleri (3-0) -3

Dersin amacı Tasarımla ilgili çalışmalarındaki temel nicel ve nitel araştırma yöntemleri üzerinde durmaktır. Bir araştırma yapabilmek için gerekli olan becerilerin kazandırılması ve araştırma bulgularının eleştirel temelde değerlendirilmesi vurgulanacaktır. Nicel ve nitel içerik analizi, örneklem ve mülakat teknikleri, söylem analizi ve semiyotik analizler dersin kapsamına girer. 

 1. INDD 103 Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş (3-0) -3

Bu ders endüstriyel tasarım disiplinini sunuşlar, sınıf tartışmaları, ödevler ve uygulamalarla tanıtır. Endüstriyel tasarım disiplininin uygulama alanlarıyla ilgili genel anlayışı aktarır. Endüstri ürünleri tasarımcısının rolünü ve endüstri ürünleri tasarım sürecini tanımlar. 

 

 1. INDD 105 Çizim ve Anlatım Teknikleri I (3-0) -3

Endüstriyel Tasarımda Çizim ve Anlatım Teknikleri, hem iki boyutlu hem de üç boyutlu sunum yöntemlerini gözden geçirirken kullanılabilecek malzemelere de değiniyor. Bu ders öğrencilere çizim teknikleri ve grafik iletişimle ilgili kavramsal bilgileri ve uygulamaya yönelik deneyim aktarma amacı taşıyor.

 1. INND 107 Teknik Çizim I (3-0) -3

Teknik resim, üretilmesi istenilen bir parçanın, biçimine, boyutlarına ve diğer özelliklerine ait tüm bilgileri içeren, belirli kural ve standartlara göre çizilen bir resimdir. Bu derste amaç uzayda tasavvur edilmiş cisimleri, izdüşümleri ile gösteren geometriyi öğrenciye öğretmektir.

 1. SOFL 101 Akademik İngilizce I (3-0) -3

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan bir çok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek, ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır. 

 1. INAD 102 Temel Tasarım II Ön Koşullu (2-4) -6

Bu ders Temel tasarım I dersinin devamıdır. Temel tasarım ilkeleri kapsamında hazırlanan bu derste, temel tasarım ilkeleri ve kavramlarının uygulamalar üzerinden öğrenciye aktarılması amaçlanır. Tasarımın en küçük elemanı olan noktadan başlayarak tüm görsel formların dinamiklerini deneyleyerek öğrenmek temel amaçtır. Görsel algı kapsamına giren tüm temel ilke ve elemanlar kuramsal ve pratik temeller üzerinden öğrenciye aktarılır.

 1. DSGN 102 Tasarım Tarihi I (3-0) -3

Tasarım Tarihi I dersiyle öğrenciye sanatla ilişkili olarak tasarımla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. İlkel dönemlerden medeniyetlerin kurulması dönemlerine kadar, oradan da orta çağa kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar. 

 1. INDD 106 Çizim ve Anlatım Teknikleri II Ön Koşullu (3-0) -3

INDD 105 dersinin devamı olan bu derste, hem iki boyutlu hem de üç boyutlu sunum yöntemlerini gözden geçirirken kullanılabilecek malzemelere de değiniyor. Bu ders öğrencilere çizim teknikleri ve grafik iletişimle ilgili kavramsal bilgileri ve uygulamaya yönelik deneyim aktarma amacı taşıyor.

 1. INDD 104 Teknik Çizim II Ön Koşullu (3-0) -3

Teknik resim, üretilmesi istenilen bir parçanın, biçimine, boyutlarına ve diğer özelliklerine ait tüm bilgileri içeren, belirli kural ve standartlara göre çizilen bir resimdir. Bu derste amaç uzayda tasavvur edilmiş cisimleri, izdüşümleri ile gösteren geometriyi öğrenciye öğretmektir. Aynı adlı dersin ikinci bölümünü teşkil eden bu ders matematik ve geometri bilgisi desteğiyle öğrenciye veriliyor.

 

 1. INDD 110 Nesnelerin Çalışma Sistemleri (3-0) -3

Bu ders öğrencilere nesnelerin çalışma alt yapıları mekanizmaları ve enerji kaynakları ile ilgili bilgi verir. Bu ders kapsamında nesnelerin birleştirilmesi parçalara ayrılması ve nesnelerin analiz edilmesi konusunda deneyim elde edilir. Yenilebilir enerji kaynaklarının tanıtılması ve anlatılması becerisine sahip olmak da hedefler arasındadır.

 1. SOFL 102 Akademik İngilizce II (3-0) -3

Akademik İngilizce II dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan bir çok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek, ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır

 1. INDD 201 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I (2-4) -6

Beş döneme yayılan ve birbirinin devamı niteliği taşıyan Endüstriyel Tasarım Stüdyosunun ilk uygulaması olan bu ders, endüstriyel tasarım çözüm önerileri, uygulamaları ve projelendirme tekniklerine giriş niteliği taşır. Stüdyo ve jüri sistemiyle işleyen bu ders uygulama ağırlıklıdır.

 1. DSGN 201 Tasarım Tarihi II Ön Koşullu (3-0) -3

Tasarım Tarihi II dersiyle öğrenciye sanatla ilişkili olarak tasarımla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. Erken Rönesans’tan Yüksek Rönesans’a kadar, oradan da modern sanata kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler tasarımın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

 1. INDD 203 Teknik Etütler Malzeme ve Üretim  (3-0) -3

Bu ders endüstriyel ürünlerde kullanılan malzeme türlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ele alır. Üretim araçları, yöntemleri, malzeme sorunları, malzeme seçimi ve kullanım özellikleri, üretici ve tüketici dinamikleri bu ders dahilinde işlenen konulardandır.

 1. INDD 205 Tasarımda Geometri ve Hesaplama  (3-0) -3

Tasarımda geometri, mekanların, nenelerin veya mimari formların kurgusunu anlamak için yararlanılan, çizgilerin, açıların, düzlemlerin ve hacimlerin ilişkileri ve özellikleriyle ilgilenen bir disiplin olarak tanımlanabilir. Bu dersin amacı öğrencileri bu disiplinle ilgili deneyim ve bilgi sahibi yapmaktır.

 1. INDD 207 Tasarımda İnsan Faktörü  (3-0) -3

Bu ders tasarım sürecini ürün-kullanıcı-kullanım çevresi ilişkileri açısından ele alır. Ders ürün-insan ilişkisi, kullanıcı odaklı ürün geliştirme, insan sağlığı ve verimliliği arttırma konularını ‘Ergonomi’ (iş bilim) çerçevesinde inceler

 1. INAD 209 Bilgisayar Destekli Tasarım I  (3-0) -3

Öğrencinin bilgisayar ortamında projeye yönelik çizim yapabilmesi amaçlanır. Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile projelerde kullanımı dersin içeriğini oluşturur. Mimari yapı, nesneler, mobilyalar bu dersin kapsamına giriyor. Ders iki ve üç boyutlu grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar.

 

 1. INDD 202 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II  (2-4) -6

Beş döneme yayılan ve birbirinin devamı niteliği taşıyan Endüstriyel Tasarım Stüdyosunun ikinci uygulaması olan bu ders, endüstriyel tasarım çözüm önerileri, uygulamaları ve projelendirme tekniklerini geliştirme niteliği taşır. Stüdyo ve jüri sistemiyle işleyen bu ders uygulama ağırlıklıdır.

 1. INDD 204 Prototip/ Model Yapımı  (3-0) -3

Prototip model, bir tasarımın üretim aşamasından sonra nasıl gözükeceğini gösteren makettir. Bu model tasarımla birebir aynı ölçülere sahip olabileceği gibi, oranlı bir şekilde küçültülmüş şeklide de olabilir. Bu dersin amacı üretime geçmeden önce tasarımın malzemeye ve forma bürünmesini sağlamanın koşullarını öğrenmektir. 

 1. INDD 206 Üretim Malzemeleri I  (3-0) -3

Bu ders endüstriyel tasarım için malzeme bilgisinin yerleşmesine yardımcı olmak için proje esaslı bir yol izlemektedir. Metal, polimer, seramik, cam, ahşap ve kompozit gibi malzemelerin işlevsel ve estetik özellikleri işlenecektir. Malzeme seçim yöntemleri açıklanacaktır.

 1. INDD 208 Aydınlatma Tasarımı  (3-0) -3

Bu ders ışık, ışık kaynakları iç mekanlarda aydınlatma tasarımı zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarının tasarım ve çizimi gibi konuları ele alır. Sadece teknik bilgi değil estetik değerler ve  temel tasarım ilkeleri gözetilerek de tasarım yapmak bu dersin ana hedefidir. Uygulama ağırlıklı bir derstir.

5.INAD 210 Bilgisayar Destekli Tasarım II Ön Koşullu (3-0) -3

Öğrencinin bilgisayar ortamında projeye yönelik çizim yapabilmesi amaçlanır. Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile projelerde kullanımı dersin içeriğini oluşturur. Mimari yapı, nesneler, mobilyalar bu dersin kapsamına giriyor. Ders iki ve üç boyutlu grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar. INAD 209 dersinin devamıdır.

6.TUDI 202 Türk Dili I  (2-0) -2

Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

7.INDD 301 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III Ön Koşullu (2-4) -6

Beş döneme yayılan ve birbirinin devamı niteliği taşıyan Endüstriyel Tasarım Stüdyosunun ikinci uygulaması olan bu ders, endüstriyel tasarım çözüm önerileri, uygulamaları ve projelendirme tekniklerini geliştirme niteliği taşır. Stüdyo ve jüri sistemiyle işleyen bu ders uygulama ağırlıklıdır.

8.INAD 303 Bilgisayar Destekli Tasarım III Ön Koşullu (3-0) -3

Öğrencinin bilgisayar ortamında projeye yönelik çizim yapabilmesi amaçlanır. Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile projelerde kullanımı dersin içeriğini oluşturur. Mimari yapı, nesneler, mobilyalar bu dersin kapsamına giriyor. Ders iki ve üç boyutlu grafikler için gerekli tekniklerkonusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar. INAD 210 dersinin devamıdır.

 

 1. INDD 305 Üretim Malzemeleri II Ön Koşullu (3-0) -3

Bu ders endüstriyel tasarım için malzeme bilgisinin yerleşmesine yardımcı olmak için proje esaslı bir yol izlemektedir. Metal, polimer, seramik, cam, ahşap ve kompozit gibi malzemelerin işlevsel ve estetik özellikleri işlenecektir. Malzeme seçim yöntemleri açıklanacaktır. Bu derste proje gruplarına kısa projeler verilecek ve bu projelerde belirli ürünlerin malzeme özelliklerine odaklanılacak, farklı malzemelerle yeni olasılıklar araştırılacaktır.

 1. INAD 305 Tasarımda Strüktür (3-0) -3

Öğrenciye tasarımda uzay organizasyonunda soyut düşünebilme; bu bağlamda tasarımda işlev, strüktür, malzeme, teknoloji ve biçim arasındaki ilişkilerin araştırılarak, geometrik kuram ve teknikler ile fiziksel belirleyicilerin iki ve üç boyutlu ürünlerin tasarımında kullanılması konularında gereken bilgilerin örneklerle verilmesi; temel ilkelerin aktarılması ve sonuçta bütünü analiz edebilme ve sentezleyebilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanır. Strüktür ile ilgili temel kavramlar, dayanım, dayanıklılık, malzeme, teknoloji, biçim ve strüktür ilişkisi;  ana hatları ile strüktürün tarihsel gelişimi, geleneksel ve çağdaş strüktürler, oyma, çatma, yığma, iskelet, kabuk/yüzeysel, uzaysal-kafes, asma-germe, çadır ve pnömatik sistemler, mekân ve ürün tasarımında strüktürel açıdan temel ilkeler ders içeriğini oluşturur.

 1. INDD 307 Staj I (0-0) -0

Endüstriyel tasarım ve uygulama işlerinin icra edildiği bir kurumda proje, tasarım ve uygulama süreçlerinde çalışma tecrübesi kazanmak ve öğrenim ortamında edindiği bilgilerini sınamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.

 1. TUDI Türk Dili II (2-0) -2

Türk Dili I dersinin devamıdır. Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 INDD 302 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu IV Ön Koşullu  (2-4) -6

Beş döneme yayılan ve birbirinin devamı niteliği taşıyan Endüstriyel Tasarım Stüdyosunun ikinci uygulaması olan bu ders, endüstriyel tasarım çözüm önerileri, uygulamaları ve projelendirme tekniklerini geliştirme niteliği taşır. Stüdyo ve jüri sistemiyle işleyen bu ders uygulama ağırlıklıdır.

 1. INDD 304 Kalıp Teknikleri ve Uygulama (3-0) -3

Bu ders kalıp hazırlama yöntemi ile ilgili becerileri geliştirmeyi amaçlar. Model kalıp kullanımı, seramik kalıplar, teksir kalıplar, alçı kalıplar, kalıbı şablonlar yardımı ile şekillendirme, kalıba döküm işlemi yöntemleri bu dersin konuları arasındadır. 

 1. INAD 304 Ergonomi (3-0) -3

İnsanları işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve verimli olarak çalışabilmeleri için çalışma yeri ve gerekli donanımın, ses, aydınlatma, çevre sıcaklığı gibi faktörler ile iş organizasyonu ve yönetime yönelik sistemlerin insanın yapısal, boyutsal ve psikolojik özelliklerine düzenlenmesi gerekir. Ergonominin temel görevi yukarıdaki amaçlar doğrultusunda bir iş düzenlemesin gerçekleştirmektir. Bir anlamda ergonomi, işin insanın özelliklerine uygun bir şekilde düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Dersin amacı bu bilgilerin iç mimarlık alanında kullanılmasını sağlamak. 

 1. INDD 310 Staj II Ön Koşullu (0-0) -0

Endüstriyel tasarım ve uygulama işlerinin icra edildiği bir kurumda proje, tasarım ve uygulama süreçlerinde çalışma tecrübesi kazanmak ve öğrenim ortamında edindiği bilgilerini sınamak üzere yapılan çalışmaları kapsar

 1. AITT 302 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2-0) -2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmek; Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatılır. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklanır. 

 1. INDD 401 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu V Ön Koşullu (2-4) -6

Beş döneme yayılan ve birbirinin devamı niteliği taşıyan Endüstriyel Tasarım Stüdyosunun ikinci uygulaması olan bu ders, endüstriyel tasarım çözüm önerileri, uygulamaları ve projelendirme tekniklerini geliştirme niteliği taşır. Stüdyo ve jüri sistemiyle işleyen bu ders uygulama ağırlıklıdır. 

 1. INDD 403 Tasarım Yönetimi (3-0) -3

Tasarım yönetimi proje yönetimi, tasarım, strateji ve besleme zinciri (supply chain) tekniklerini yaratıcı bir süreci, yaratıcı bir kültürü desteklemek için, aynı zamanda tasarım için bir yapı ve organizasyon oluşturmakta kullanan bir işletme disiplinidir. Bu derste tasarım yönetiminin ve tasarımın işletme yönünün safhaları öğrenciye aktarılır.

 1. INDD 405 Staj III Ön Koşullu (0-0) -0

Endüstriyel tasarım ve uygulama işlerinin icra edildiği bir kurumda proje, tasarım ve uygulama süreçlerinde çalışma tecrübesi kazanmak ve öğrenim ortamında edindiği bilgilerini sınamak üzere yapılan çalışmaları kapsar

 1. INDD 404 Bitirme Projesi Ön Koşullu (2-4) -6

Öğrenci kendi eğilimlerinin ve ilgi alanlarının farkında olarak bir proje üzerine çalışmayı seçer. Projesini takip edebilecek hocalardan danışmanlık alarak dersi yürütür. Ders ilgili hocalardan kurulan bir jürinin değerlendirmesiyle son bulur.

 1. INDD 406 Takı Tasarımı (3-0) -3

Bu dersin amacı takı tasarımına yönelik bir alt yapı oluşturmak ve yaratıcı tasarımlar yapabilecek deneyime sahip olmaktır. Plastik-estetik değerler ve pratikte öngörülen malzemenin kullanımıyla ilgili deneyimlerin öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir. 

SEÇMELİ DERSLER

 1. INDD 444 Oyuncak Tasarımı   (3-0) -3

Okul öncesi eğitimi alanında oyun ve oyuncak arasındaki ilişkiyi gerçekleştirebilmek, pedagojik niteliklere sahip oyun ve oyuncakları tasarlayabilmek, gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyuncakları tasarlayabilmek ve tekil, modüler veya mekanik oyuncaklar tasarlayabilmek bu dersin amacıdır.

 1. INDD 326 Mobilya Tasarımı   (3-0) -3

Mobilyayla ilgili üretim, çizim detay ve resimlerinin tasarım ilkelerine göre çizdirilmesini amaçlar. Mobilyada kullanılan çatkıyı oluşturan çizim detaylarının dünya çizim tekniklerine göre paftalarla çizilmesini içerir.

 1. INDD 347 Engelliler İçin Tasarım (3-0) -3

Bu dersin amacı engelliler için fonksiyonel mekanlar tasarlamaktır. Araştırmaya ve örnek incelemeye yönelik bu ders, ortak yaşam alanlarında güçlükler ile karşılaşmaması ve bu alanlara kolay uyum sağlaması için çözüm önerileri üretmeyi hedefler. Uygulama ağırlıklı işlenen bir derstir.

 1. INDD 365 Ekoloji ve Tasarım (3-0) -3

Çevresel açıdan sürdürülebilirlik doğayı gözeten bir kurala dönüşüyor. Tasarım alanında özellikle dönüşümü sağlanabilen çevre dostu ekolojik arayışların öncelikli hale dönüştüğü günümüzde öğrencilerin bu bilinçle tasarıma yönelmesi her şeyden önce etiktir. Bu derste öğrenciler çevre bilincine sahip bir algıyla tasarım yapmasını öğreneceklerdir.

 1. INDD 349 Giyilebilir Teknoloji ve Tasarım (3-0) -3

Giyilebilir teknoloji, üstünüze giydiğiniz teknolojik aletlerin genel adıdır. Akıllı takılardan kol saatlerine, gözlükler, giysiler, başa takılan ekranlar vb. aygıtların bedenle bütünleşerek işlev görmesi bu disiplinin uygulama alanına girer. Amaç öğrencileri bu alanda bilgilendirmek ve tasarım denemeleri yaptırmaktır.

 1. INDD 452 Etkileşimli Tasarım (3-0) -3

Bu ders, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkileşim tasarımı ile olan ilişkisini ele alır. Etkileşim tasarımı sürecinde kullanılan kavramsal araçları ve metodları işler. Endüstriyel tasarım, insan-bilgisayar etkileşimi, tasarımda bilişsel yöntemleri, arayüz tasarımı, interaktif ve zaman tabanlı medya dersin konuları arasında yer alır. Uygulama ağırlıklı bir derstir. 

 1. TMDD 302 Baskı Tasarımı Uygulaması (3-0) -3

Bu derste Tekstil Baskı sanatlarında uygulanan raport ve raport çeşitleri teknik bilgilerinin aktarılması ve uygulama çalışmaları yapılır. Tekstil baskıcılığında uygulanan raport ve raportlama özelliklerinin teorik aktarımı. Belirlenen kaynak çıkışlı yüzeysel tasarımların hazırlaması ve renklendirme çalışmamaları. Tekstil Baskıcılığında uygulanan Raport türlerine göre raportlama çalışmaları yapılır.

 1. INAD 403 Mobilya Semantiği (3-0) -3

Mobilya anlam bilimi adı altında bilinen Mobilya Semantiğini oluşturan faktörlerin (bilimlerin ve dillerin) incelenmesi amaçlanmaktadır. Mobilyada dönemsel etkiler, stiller ve gelişen trendler, tasarımın oluşum evreleri, sebepleri ve sonuçları, tasarımcı ve kullanıcı ilişkileri ders içeriğini oluşturur.

 1. INAD 429 Deneysel Tasarım (3-0) -3

Bu dersin amacı ilkeler ve kavramlar doğrultusunda yaratıcı tasarım yapmaktır. Üç boyut, denge, derinlik hakkında bilgi sahibi olmak ve konuya göre tasarımı düşünmek, çizmek, renklendirmek ve maket yaptırılması dersin içeriğini oluşturur.

 1. DSGN 211 Tasarım Teorisi (3-0) -3

Tasarım Teorisi dersi, tasarımın düşünsel boyutta hangi değer yargılarıyla üretildiği üzerine öğrenciyi aydınlatır. Bu ders, dönemlere göre veya tasarımcıların geliştirdiği özgün tasarım anlayışlarına göre tasarım tarzlarının nasıl ortaya çıktığını öğretmeyi hedefler

 1. VCDD 303 Portfolio Tasarımı (3-0) -3

Portfolio tasarımının amacı öğrencilerin kendi ürünleri ve özgeçmişlerini içeren sunumlarını yaratıcı düzlemde yapabilmeyi öğretmektir. Tarz ve tasarım anlayışını da yansıtacak olan portfolionun etkili bir sunum değeri kazanması için tasarımın temel ilkelerini de kendi içinde barındırması lazım. Öğrenci, seçilecek tipografi, görsellerin düzenlenmesi ve sayfa düzeninin dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu öğrenir. 

 1. VCDD 304 3 Boyutlu Dijital Modelleme (3-0) -3

Dersin amacı bilgisayarda 3 boyutlu nesne modelleme program, teknik ve yöntemlerini öğrenerek ortaya ürün koyabilmeyi öğretmektir. Mekan nesne ilişkisi, ışık ve kütle ilişkisi gibi estetik konuların yanında program kullanımını da ön planda tutan bir ders planlamasını içerir. 

 1. PLAS 343 Ahşap Yontu Atölyesi (3-0) -3

Bu derste öğrenciler ahşap yontu malzeme ve tekniklerini öğrenip heykel alanında uygulama yapacaklar. Amaç, plastik sanatlarda edinilen teorik ve pratik bilginin bir başka malzemede uygulanmasıdır.

 1. PLAS 392 Maske (3-0) -3

Amaç mimetik anlatımın aracı olan yüzde fizyonomik çalışmalar yapmaktır. Bu derste dünyadaki farklı maske gelenekleri incelenerek örnekler üzerinde çalışma yapılır ve farklı tarzlarla ifade çeşitlemeleri yapılır. Her türlü malzeme kullanımının serbest olduğu derste üç boyutlu yüzeyler üzerinde renk kullanımı ile ilgili deneysel çalışmalar yapılır.