Endüstriyel Tasarım

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi sanat merkezli bir üniversitenin içinde yer aldığı zaman elbette ki bir başka estetik akılla şekil alacaktır. Sanat ve tasarımın her alanında teorik ve pratik kazanımların elde edileceği bir üniversitede mimarlık eğitimi almak bir sanat dalı olan mimarlığın gerçek anlamda idrak edilmesi demektir. Mimarlığın yanında, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümleriyle üretime yönelik bir öğrenim modelini benimsemek üniversitemizin ilkeleri arasındadır. Öğrenim mekânlarıyla iç içe olacak olan tasarım ve üretim atölyeleri toplumun alanla ilgili gereksinimlerine de yanıt vermeyi hedefliyor.

Sanat, tasarım ve iletişim alanlarının geçişken niteliklerinden yararlanarak ülkenin bu alanlardaki standartlarını yukarıya çekmek, kültürel ve entelektüel yaşama da katkı koyacaktır. Kıbrıs adasında yer alan tek sanat odaklı bir tematik üniversite olmaktan öte, eğitimin yanında üretime de önem veren ve bu konuda altyapısını eksiksiz tamamlamayı kendine ödev bilen bir üniversitedir ARUCAD. Günümüz tasarım teknolojisinin gerekliliği göz önünde bulundurularak nicel bir yapılanmaya girerken yaratıcılık sınırlarını da genişletmek bu fakültenin ana hedefidir.

AKADEMİK KADRO

 • Doç. Dr. Marko M. Kiessel

  1993-1994 yılından, Trier'de Klasik Dönem Arkeolojisi konusundaki doktora tezini tamamladığı 2005 yılına kadar Trier, Köln ve Bologna Üniversiteleri’nde Klasik Dönem Arkeolojisi, Sanat Tarihi ve Tarih okudu.

  Trier'deki Rheinisches Bölge Müzesinde 2007 yılında gerçekleştirilen Konstantin I. konulu uluslararası bir sergiye katkıda bulundu. 2006 yılından bu yana, 2012den itibaren doçent olarak, Kuzey Kıbrıs'ta mimarlık tarihi ve sanat tarihi öğretmektedir.

  Kıbrıs mimari dekorasyonu ile ilgili maliyeti karşılanan bir proje yürütmüş ve yerel mimari hakkında Akıncılar (Luricina) köyünde yürütülen bir TÜBİTAK projesinde
  araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana Karpaz bölgesinde antik devir ve ilk orta çağ dönemlerine ait yerleşimlerin ve ekonominin izlerini süren bir tetkik projesi yürütmektedir. Araştırmaları İngiliz koloni devri ve ilk bağımsızlık yıllarını da kapsamaktadır.

  1. marco.kiessel@arucad.edu.tr
 • Öğretim Üyesi, Antony Eddison

  Antony'nin yüksek eğitim alanında İngiltere ve dünyada 20 yılı aşkın öğretmenlik, yönetim ve liderlik deneyimi vardır ve birçok üniversitenin yenilikçi yüksek lisans programlarında danışman ve mümeyyiz olup, uygulamada mimarlık, tasarım ve ilgili yaratıcı endüstrilerde çalışmıştır.
  Danışmanlık ve araştırmaları, Design Thinking, FABLAB ve LEGO SERIOUS PLAYin uygulamasından ilham alan ve yaratıcılık ile
  yenilikçiliğin önünü açacak yeni yöntemler üzerinde odaklanmaktadır. Antony 1995 yılından beri sanal ve artırılmış gerçeklik sistemleri ve İngiltere'deki Teesside Üniversitesi'nin Virtual Environment Design Research Unit'in de başkanlığını yapmıştır. Sanal simulasyonlar alanında Avustralya'da silahlı kuvvetler ve otomotiv endüstrileri ile çalışmıştır.

  Yakın geçmişte Kıbrıs'taki ilk resmi FABLABı kurmuş, şu anda da bunun yöntem, uygulama ve ortamını Sanat ve Tasarım eğitim müfredatına entegre etmekte , toplumun genelinde yaratıcığı ve yenilikçiliği motive etmek ve desteklemekte, imeceli projelerde global FABLAB ve Maker Movement ile çalışmaktadır.

  Dijital teknolojilerin ve kültürel ve miras sektörlerinde uygulanmasında Antony'nin kayda değer bir deneyimi vardır ve dünyanın her yerinde arkeolojik kazılara düzenli olarak katılmakta ve bir çok uluslararası konferansda bu konuda sunumlar yapmaktadır.

  Antony, Birleşik Krallık Yüksek Eğitim Akademisi'nde yüksek seviyede görevli ve Birleşik Krallık Kalite Garanti Ajansı'nın bir üyesi olup Yüksek Eğitimde uluslararası işbirlikleri ve ortaklıklar kurulması için düzenli olarak çaba sarf etmektedir.

  1. anthony.eddison@arucad.edu.tr