Tasarım Fakültesi

Tasarım Fakültesi sanat merkezli bir üniversitenin içinde yer aldığı zaman elbette ki bir başka estetik akılla şekil alacaktır. Sanat ve tasarımın her alanında teorik ve pratik kazanımların elde edileceği bir üniversitede mimarlık eğitimi almak bir sanat dalı olan mimarlığın gerçek anlamda idrak edilmesi demektir. Mimarlığın yanında, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleriyle üretime yönelik bir öğrenim modelini benimsemek üniversitemizin ilkeleri arasındadır. Öğrenim mekânlarıyla iç içe olacak olan tasarım ve üretim atölyeleri toplumun alanla ilgili gereksinimlerine de yanıt vermeyi hedefliyor.

Sanat, tasarım ve iletişim alanlarının geçişken niteliklerinden yararlanarak ülkenin bu alanlardaki standartlarını yukarıya çekmek, kültürel ve entelektüel yaşama da katkı koyacaktır. Kıbrıs adasında yer alan tek sanat odaklı bir tematik üniversite olmaktan öte, eğitimin yanında üretime de önem veren ve bu konuda altyapısını eksiksiz tamamlamayı kendine ödev bilen bir üniversitedir ARUCAD. Günümüz tasarım teknolojisinin gerekliliği göz önünde bulundurularak nicel bir yapılanmaya girerken yaratıcılık sınırlarını da genişletmek bu fakültenin ana hedefidir.

DEKANIN MESAJI

ARUCAD Tasarım Fakültesi’nde amacımız öğrencilerimize ne öğrenmeleri gerektiğine inandıklarımızı öğretmek değildir. Bizim ARUCAD'da yapmaya çalıştığımız, öğrencilerimizin kendileri için düşünmeyi öğrenerek içlerindeki tasarımcıyı ortaya çıkarabilmeleri için kendi kendilerine öğrenmeye özendirmektir. Dersler dizimizin içeriği, herhangi bir kendi kendine öğrenme sürecinde var olan boşlukların, öğrencilerimizin fikir/tasarımlarının başlangıç noktasından sonuçlandırma noktasına kadar kendileri tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak ve de tüm şartlarda, deneysel veya gerçek, olasılıkları araştırmaları yoluyla kapatılabilmesi için tasarlanmıştır. Üniversitemizin ana hedeflerinden biri yaratıcılığın eleştirel düşünce ile buluştuğu, öğrencilerin en son teknoloji ile donanmış olanaklara erişimlerinin olacağı ve farklı programlara ait derslere girecekleri anlamına gelen disiplinlerarası bir öğretim fırsatı veren bir eğitim sunmaktır.

Öğrencilerimiz dünyanın farklı yerlerinden geldikleri için farklı kültür ve geçmişlere sahiptirler, bu ise tasarımın felsefe, beşerî ve sosyal bilimler ve sanattaki diğer söylemler ile bağlantılı olan öğretimimizin çeşitliliğini artırmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizi, dünyaya tasarım düşünüşü prizmasından bakan ve kendilerini sadece tasarımcı olarak değil, aynı zamanda yaşam deneyimlerimizi değiştirip dönüştürebilen bireyler olarak eğitiriz.

Öğrencilerimizi tanımlayacak olan değer, uygulama, yeteneklerin yansıtılmasında önemli bir rol oynayan Fakülte iş arkadaşlarım kendilerini onların başarısına adamışlardır. Öğrencilerimizin başarılarına yaptığımız özgün katkı ise bir bireyin, veya bölümün, veya Fakültenin sorumluluğunda değildir. Bu bizim ARUCAD olarak sahip olduğumuz ortak kimlikten kaynaklanmaktadır.

ARUCAD Tasarım Fakültesi'ne hoş geldiniz. Yeni düşünür/tasarımcılarımızla tanışmayı heyecanla bekliyor, ilgi çekici ve kapsamlı bir akademik deneyim sunabilmemiz için yapacağınız katkılar için teşekkür ediyoruz.

Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu