Ders İçerikleri

1.SINIF / I. DÖNEM

PHVD 101 Fotoğraf ve Videoya Giriş

Sanat üretme araçları olarak fotoğraf ve videonun kendilerine has özelliklerini öğrencilere aktarmayı ve bu araçları sanat dili olarak nasıl kullanabileceklerini anlamalarını sağlamayı amaçlayan bir derstir.  Bunun için kendi tarihleri içerisinde önemli dönüm noktalarını ve nasıl evrildikleri konusunda da bilgilendirilirler.

PLAS 103 Temel Sanat Eğitimi I

Temel sanat eğitimi plastik değerlerin uygulama temelinde anlaşılmasını ve deneyimlenmesini hedefler. Renk ve malzeme kullanımı konusunda kuram ve teknik bilgileri içeren ders programı yaratıcı üretim safhasına geçmeden önce alan deneyimi hakkında öğrenciyi yetiştirir. Öğrenci, renk, biçim ve kompozisyon olmak üzere tüm temel sanat kavramlarını uygulayarak öğrenir.

ARTE 103 Araştırma Yöntemleri

Sanat alanında okuma inceleme ve makale yazma konusunda öğrenciyi yetiştirir. Karşılaştırma yapma, okumalardan elde edilenle bir senteze varma gibi çalışmaları temel kuram bilgisiyle pekiştirir.

PHVD 105 Temel Fotoğrafçılık 

Öğrenci bu derste fotoğraf kamerasının teknik imkanlarını tanır, fotoğraf çekim ve düzelti tekniklerini öğrenir. Işık ve zamanlama arasındaki ilişki, derinlik ve netlik değerleri, mercek seçimi, kadraj gibi temel kullanım bilgilerini öğrenerek doğru fotoğraf çekimi becerisini kazanmak temel hedeftir.

SOFL 101 Akademik İngilizce I

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

 

1.SINIF / II. DÖNEM

PHVD 102 İleri Fotoğrafçılık

İleri Fotoğrafçılık, Temel Fotoğrafçılık dersinden sonra daha gelişmiş teknik becerilerle sahip olmaya yönelik bir derstir. Fotoğraf düzenleme yazılımı konusunda da bilgi ve becerilerin gelişmesi üzerine kurulu olan bu ders çekim ve çekim sonrası düzeltileri de içerir. Renk, ton ve kontrast ayarı gibi ayarların yanında filtreleme ve efekt teknikleri de öğretilecektir.

PLAS 104 Temel Sanat Eğitimi II – Ön koşullu PLAS 103 Temel Sanat Eğitimi I

Temel sanat eğitimi plastik değerlerin uygulama temelinde anlaşılmasını ve deneyimlenmesini hedefler. Doku, oylum ve malzeme kullanımı konusunda kuram ve teknik bilgileri içeren ders programı yaratıcı üretim safhasına geçmeden önce alan deneyimi hakkında öğrenciyi yetiştirir. Öğrenci, dokular, strüktürler ve kütlelerle estetik arayışlarını sürdürürken tüm temel sanat kavramlarını uygulayarak öğrenir. 

PHVD 104 Günümüz Fotoğraf Sanatı 

Fotoğraf sanatında gelişen teknolojik değişimleri, çağdaş eğilimleri ve sunma biçimlerinin anlaşılmasını sağlamayı amaçlar.  Bu yolla öğrencilerin, ilgi duyabilecekleri farklı eğilimleri tanımalarını, onlarla iletişim kurmalarını ve kendilerini böylece içinde bulundukları çağdaş sanat ortamı içerisinde konumlandırmalarını sağlar.

ARTE 102 Sanat Tarihi I 

Temel sanat eğitimi plastik değerlerin uygulama temelinde anlaşılmasını ve deneyimlenmesini hedefler. Doku, oylum ve malzeme kullanımı konusunda kuram ve teknik bilgileri içeren ders programı yaratıcı üretim safhasına geçmeden önce alan deneyimi hakkında öğrenciyi yetiştirir. Öğrenci, dokular, strüktürler ve kütlelerle estetik arayışlarını sürdürürken tüm temel sanat kavramlarını uygulayarak öğrenir.

SOFL 102 Akademik İngilizce II – Ön koşullu SOFL102 Akademik İngilizce II 

Akademik İngilizce II dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

 

2.SINIF / III. DÖNEM

PHVD 201 Kurgusal Fotoğraf

Çekim öncesi kurgu ve çekim sonrası kolaj tekniklerini içeren bu derste yaratıcı fotoğrafa giriş yapılır. Tematik bir çalışmaya yönelik konunun kurgulanması (sahnelenmesi), manipüle edilmesi ve/veya kolaj tekniği kullanılarak bir post prodüksiyon gerçekleştirilmesi dersin yapısını oluşturur. 

ARTE 203 Sanat Tarihi II – Ön koşullu ARTE 101 Sanat Tarihi I 

Sanat Tarihi II dersiyle öğrenciye sanatla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. Erken Rönesans’tan Yüksek Rönesans’a kadar, oradan da modern sanata kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

PHVD 208 Video Kurgu Teknikleri

Teknik düzlemde hareketli görüntünün nasıl monte edildiği üzerine kurgulanmış olan bu derste kurgu ve görsel dil arasındaki bağ irdelenecektir. Bir bağlam ürerinden hareketli görüntü monte etme anlayışının ön planda olduğu bu ders videoart, reklam filmi ve sosyal duyarlık filmi gibi spot şeklindeki filmlerin kurgusuna yöneliktir.

PHVD 207 Belgesel Fotoğrafçılık

Belgesel Fotoğrafçılık dersinde araştırma ve belgeleme yöntemleri öğretilecektir. Sosyal-kültürel alanda veya bilimsel alanda görsel hafıza oluşturma yöntemlerinin yanı sıra sunum şekilleri de öğretilecektir.

AIIT 202 Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmek; Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatılır. Atatürk ilkelerinin her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklanır.

TUDI 202 Türk Dili I

Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 

2.SINIF / IV. DÖNEM

PHVD 203 Makro Fotoğrafçılığı

Makro fotoğraf dersinde nesnelere ve yüzeylere yakın çekim nasıl yapıldığı öğretilir. Makro fotoğraf için gerekli olan teknik donanımın yanında makro fotoğrafların türüne göre hangi ışıkta ve ekipmanla çekileceği öğretilir. Organik ya da yapay dokular, küçük organik varlıklar ve soyut kompozisyon çalışmaları dersin içeriğini oluşturur.

PLAS 206 Temel Sanat Kavramları

Sanat tarihinin akışı içinde değil de karşılaştırmalı olarak temel sanat kavramlarını ve akımları konu alan bu dersin amacı tarzlara tanı koyabilme becerilerini geliştirmek ve eleştiri yapabilmenin alt yapısını hazırlamaktır. Kavramların hangi düşünce yapılarını temsil ettiğini ve nasıl kullanıldığını öğrenmek öğrencinin entelektüel kazanımlarından olacaktır.

ARTE 204 Estetik/ Sanat Felsefesi

Estetik / Sanat Felsefesi sanatçı adayı olacak olan öğrencilerin entelektüel deneyim kazanması gereken önemli bir derstir. Yunan estetiğinden başlayarak günümüze kadar gelen sanat düşüncesinin felsefi seyrine imkan tanıyacak olan bu dersin amacı değişik düşünürlerinin sanat felsefesini irdelemektir.

PHVD 202 Stüdyo Fotoğrafçılığı 

Bu ders, stüdyo çekimleri hakkında ekipman tanıma ve kullanmaya yönelik bir eğitimi içerir. Flaş ve projektör kullanımı, ışık ölçüm kuralları gibi konularda yetişen öğrenci stüdyoda her tür fotoğrafı çekme becerisine sahip olur.

AIIT 302 Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi II – Ön koşullu AIIT 202 Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmek; Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatılır. Atatürk ilkelerinin her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklanır.

TUDI 203 Türk Dili II  Ön koşullu TUDI 202 Türk Dili I

Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 

3.SINIF / V. DÖNEM

PHVD 301 Yaratıcı Fotoğraf Stüdyosu I

Öğrenci fotoğraf alanında teknik ve estetik açıdan yeterli donelere sahip olduktan sonra kendi yaratıcı eğilimleri doğrultusunda üretmeye hazırdır. Bu derste öğrenci kendi çizgisini belirlemek üzere çalışmalar yapar ve kendi becerilerini geliştirir.

PHVD 303 Video Sanatı I

Video Sanatı dersinde öğrenci sanatsal ürün ortaya koymak üzere bir kavram ve proje üzerinden çalışmalar yapar. Video ortamını sanatsal dilde kullanmayı öğrenen öğrenci kurgu ve temsil becerilerini de burada geliştirir. Bu derste teknik bilginin ötesinde özgün bir dil yaratma arayışı ve teknik beceri ön plandadır.

PHVD 304 Fotoğraf Sunum Teknikleri

Fotoğrafın gösteri ortamlarında, albüm sunumunda veya video sunum ortamlarında nasıl bir görsel dil kurgusu ve öyküleme tekniği üzerinden sunulduğu bu dersin içeriğini oluşturur. Bu derste video kurgu tekniklerini bilmek zorunludur. Tematik odaklanma ve fotoğraf öyküleme dersin aksını oluşturur.

CINE 311 Görüntü Yönetmenliği

Dersin amacı kuramsal düzlemde temsil sorunlarının analiz becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin bu bilgileri üretim sürecinde kullanabilmesini sağlamak. Felsefi anlamda temsil anlayışları farklılıklarının yanında özellikle poster tasarımlarına yönelik görsel retorik ve görsel semiyotik düzleminde analizler yapılacaktır.

Elective – Alan Seçmeli I

 

3.SINIF / VI. DÖNEM

PHVD 302 Yaratıcı Fotoğraf Stüdyosu II  Ön koşullu PHVD 301 Yaratıcı Fotoğraf Stüdyosu I

Öğrenci fotoğraf alanında teknik ve estetik açıdan yeterli donelere sahip olduktan sonra kendi yaratıcı eğilimleri doğrultusunda üretmeye hazırdır. Bu derste öğrenci kendi çizgisini belirlemek üzere çalışmalar yapar ve kendi becerilerini geliştirir.

PHVD 306 Video Sanatı II  Ön koşullu PHVD 303 Video Sanatı I

Video Sanatı dersinde öğrenci sanatsal ürün ortaya koymak üzere bir kavram ve proje üzerinden çalışmalar yapar. Video ortamını sanatsal dilde kullanmayı öğrenen öğrenci kurgu ve temsil becerilerini de burada geliştirir. Bu derste teknik bilginin ötesinde özgün bir dil yaratma arayışı ve teknik beceri ön plandadır.

PHVD 308 Moda Fotoğrafçılığı

Dış mekan ve iç mekanda giyim ve aksesuarla ilgili model çekimlerine yönelik bir derstir. Yaratıcı fotoğrafın ve teknik yetkinliğin gerekli kılındığı bu ders mesleki açıdan öğrenciye bir apayrı bir çalışma alanı sunmaktadır.

PLAS 402 Yapıt Analizi

Bu derste analiz ve eleştiri dilinin nasıl oluşturulduğu yapıt okumaları üzerinden öğrenciye öğretilecek. Yapıtlar sanatçının entelektüel arka planı ve dönemin tarihsel değerleri üzerinden değerlendirilirken sanat felsefesi ve ifade eğilimleri arasındaki bağ irdelenecektir. Bu derste öğrenci sanat eleştirisi yapma becerilerini geliştirecek.

Elective – Alan Seçmeli II

 

4.SINIF / VII. DÖNEM

PHVD 403 Staj

Fotoğraf çalışmalarının yapıldığı bir kurumda staj yapılır ve öğrenim sürecine katkı koyacak şekilde deneyim elde edilir. Akademik ortamda elde edilen bilgi ve deneyim reel mesleki ortamda pekiştirilir.

PHVD 401 Ürün Fotoğrafçılığı

Bu derste reklamcılığa yönelik ürün fotoğrafçılığının teknik ve estetik yönleri öğretilecek. Gerek stüdyoda gerekse de gün ışığında konunun gerektirdiği şekilde yapılacak olan çekimlerde fotoğrafın bir reklam ortamında kullanılacağı göz önünde bulundurulacaktır. Tipografi kullanımı da hesaplanarak kadrajlamak ve kompozisyonu ona göre kurgulamayı öğretmek dersin amacıdır.

PLAS 403 Sanat Yönetimi ve Küratörlük

Her sanatçı adayının tanışması gereken çalışma alanlarından biri de sanat yönetimi ve küratörlüktür. Bu alanda bilgi edinmek ve beceri geliştirmek sanatçının sanatı tüketen kitlelerle daha doğru iletişim kurma yönündeki eksikliğini tamamlar.

Elective – Alan Seçmeli III

Elective – Fakülte Seçmeli I

Elective – Üniversite Seçmeli I

 

4.SINIF / VIII. DÖNEM

PHVD 404 Bitirme Projesi

Öğrenci bitirme projesi için seçtiği konuyla alakalı bir danışman hoca denetiminde çalışmalarını sürdürür. Öğrenci bu safhada projenin gerektirdiği biçimde bölümün fiziksel olanaklarından faydalanır ve hocalardan tavsiye alır. Dönem sonu bir jüri önünde savunulan proje değerlendirilir. Amaç öğrenciyi profesyonel yaşama hazırlamak.

VCDD 307 Görsel Temsil

Dersin amacı kuramsal düzlemde temsil sorunlarının analiz becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin bu bilgileri üretim sürecinde kullanabilmesini sağlamak. Felsefi anlamda temsil anlayışları farklılıklarının yanında özellikle poster tasarımlarına yönelik görsel retorik ve görsel semiyotik düzleminde analizler yapılacaktır.

Elective – Alan Seçmeli IV

Elective – Fakülte Seçmeli II

Elective – Üniversite Seçmeli II

 

ALAN SEÇMELİLER

PHVD 457 Sualtı Fotoğrafçılığı

Sualtı fotoğrafçılığı bir kıyı kenti olan Mağusa’da uygulama açısından verimli olacağı düşünülmüştür. Sualtı doğası ve batık fotoğrafçılığı olarak da programda ter alacak olan bu ders öğrencilere kendi mesleklerinde bir kapı daha açacaktır. Sanatsal ve belgesel nitelikle fotoğrafların çekim teknikleri öğrenciye öğretilecektir.

PHVD 332 Analog Fotoğrafçılığı

Portre fotoğrafçılığı iç ve dış mekan çekimleriyle portre çalışması yaparak kişilerin karakterlerini ortaya çıkaran bir ders niteliği taşıyor. Nesnelerle, giysilerle ve mekanla ilişkilendirerek bir kişilik analizine açık portreler çekmek dersin temel hedefidir.

PHVD 347 Mimari Fotoğrafçılık

Özel alanlardan biri olan Mimari fotoğrafçılık mekan ve yapıların görsel karakter ve kimliğini aktaracak şekilde icraat yapıyor. Bu derste tanımlama ve vurgulama yöntemleri kullanılarak perspektif ve ışığın nasıl dengeli kullanıldığı öğretilir.

PHVD 327 Fotoğrafta ışık ve renk

Fotoğrafta ışık ve renk dersi öğrencilerin ışığın rengini ve ışığın özelliklerini anlamasını sağlayacaktır.  Bu dersin sonunda öğrencinin teknik becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

PHVD 444 Video Enstalasyon 

Video enstalasyon dersinde çoklu video gösterimi ve mekanla ilişkili video yerleştirmeleriyle ilgili çalışmalar yapılacak. İlişkisel estetik bağlamı gözetilerek bir kavram üzerinden araştırma temelli projelendirilecek olan çalışmalar belirlenmiş bir mekana bağlı olarak gerçekleştirilecektir.