Fotoğraf ve Video

ARUCAD, yaratıcı platform ve deneysel bir yaklaşımın özünde pratik uzmanlık alanlarında eşsiz bir deneyim sunan, yaratıcı sanatlar okulu olarak, öğrencilerine özel bir deneyim sunmaktadır. Fotoğraf ve Video Bölümü hem görsel hem de çağdaş yaratıcı uygulamalarda, disiplinler arası yansımalar ile derin araştırma kendini adamıştır.

Fotoğraf ve Video Bölümü’nün dört yıllık lisansüstü programının yapısı, öğrencilerin kendilerini sanat ve yaratıcılık odaklı ilişkiler içerisinde yenilikçi bir biçimde ifade etmek kaydıyla belirli hedeflere ulaşmalarına yardımcı olma düşüncesi üzerine kurulmuştur. Programın çağdaş uygulamaları, sanatın ne olduğuna ve yaratıcılık sürecinin ne zaman sanat haline dönüştüğüne dair farklı yaklaşımların haritasının çıkarılmasıyla ilişkilidir. Bu, güncel gelişmeler tarafından formüle edilen oldukça önemli sanat biçimleri olarak fotoğraf ve videonun birer araç olarak telaffuz edilmeleri üzerine temellendirilmiştir.

AKADEMİK KADRO

 • Yrd. Doç. Dr. Gülsen Bal (Küratör, Sanat ve Görsel Kültür Kuramcısı)
  Bölüm Başkanı

  Gülsen Bal, Londra'da Lisans programı eğitimini zaman esaslı medya sanatı alanında tamamladıktan sonra, Central Saint Martins College of Art & Design’da Eleştirel Güzel Sanatlar alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora çalışmasını, “öznenin üretimi” içinde ki değişken yapıların yaratıcı pratikler aracılığıyla incelenmesi ve bunun teorik bağlamları üstüne gerçekleştirdi.

  Küratör, sanat ve görsel kültür kuramcısı olan Bal, Viyana'da çok katmanlı bir isleyişe sahip olan Open Space - Zentrum für Kunstprojekte sanat merkezinin Direktörlüğü ve Proje & Program Başkanlığı'nı 2007 yılında üstlenerek bu görevde uzun yıllar çalıstı. Laureate uluslararası Üniversiteler ağının bir parçası olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyeliği yanında Bölüm Başkanlığı, Ders Programı ve Kurs Koordinatörü olarak 2013-2017 yılları arası görev yaptı. Aynı dönemde, Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde Yüksek Lisans programında da ders verdi. Ayrıca, Viyana’da Technische Universität Wien’de görsel kültür çalışmaları üzerine 2008-2013 tarihlerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

  Hem uluslararası hem de Türkiye'de çok sayıda sergi küratörlükleri yanında, dergi ve kitaplarda sayısız yayınlanmış makaleleri bulunmakta ve konuşmacı olarak çeşitli yer ve mekanlarda konferans ve panellere katıldı.

  1. gulsen.bal@arucad.edu.tr
 • Doç. Dr. Nur Onat

  1973 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Sanat eğitimine 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde başladı. 1996 yılında lisans öğrenimini tamamlayarak mesleki araştırmalarda bulunmak üzere ABD’ye gitti. 2003 yılında yüksek lisans, 2005 yılında sanatta yeterlik derecesi, 2011 yılında doçent unvanı aldı. 1989 yılından bu yana fotoğrafı bir iade aracı olarak kullanan Onat, fotoğraf ve diğer sanat disiplinleri ile günümüz fotoğrafı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Sanatsal üretim süreci içinde birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılmış, uluslararası ödüller kazanmış, çeşitli akademik projelerde yer almış ve yayınlar yapmıştır. Halen öğretim üyesi olarak çağdaş fotoğraf ve fotoğraf teknikleri üzerine dersler vermektedir.

 • Yrd. Doç. Dr. Arzu Akkaya (Sanat Tarihçi)

  Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Osmanlıca Sanat Dergileri ve Tasarımı üzerine yaptı.
  2006 -18 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Araştırma Merkezi’nde koordinatörlük ve merkezin yayını “Sanat Tarihi Yıllığı”nın yayın ekip üyesi görevlerini sürdürdü. Akademik görevine ek olarak 2015-18 yılları arasında İstanbul Üniversitesi II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi’nde yönetici pozisyonunda görev aldı. Düzenlenen sergilerde komite üyesi ve kuratör olarak bulundu.

  1. arzu.akkaya@arucad.edu.tr
 • Öğretim Görevlisi Cengiz Bodur (Fotoğraf Sanatçısı)

  Hacettepe Üniversitesi’inde resim ve dijital görsellik üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra sanatta yeterliğini fotoğraf alanında tamamlamakta olan Cengiz Bodur resim ve fotoğraf alanında çalışmalarını bir sanatçı olarak sürdürüyor.

  1. cengiz.bodur@arucad.edu.tr