Sanat Fakültesi

Sanat Fakültesi, yaratıcı sanat pratikleri ve sanat kuramlarını sadece çok disiplinli yaklaşımlarla ucundan değil, disiplinler arası yaklaşımın temel yapısını kavrayacak şekilde bünyesinde barındırmayı amaçlamaktadır. ARUCAD Sanat Fakültesi, Plastik Sanatlar ve Fotoğraf ve Video bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

DEKANIN MESAJI

Sanat Fakültesi, sanat üretiminin yaratıcı stratejilerini katılımcı bir öğretim ortamında ve çok disiplinli-disiplinler arası üretim yöntemleri içerisinde çağdaş ihtiyaçlar ve gereksinimleri karşılamak üzere kurulmuştur. Bu anlayış 21. yüzyılın önemli sanat anlayışları etrafında formüle edilmiştir. Bunu akılda tutarak, Sanat Fakültesi, araştırma kültürüne yönelik bilgi üretimini yaygınlaştıran, görsel kültüre ait yaratıcı süreçlerin yanı sıra sanat üzerine farklı eleştirel bakış açıları getirmeye odaklanan özgün bir konuma sahiptir.

Doğal olarak bu durum, öğrencilerin yaratıcılıklarını keşfedecekleri benzersiz bir deneyimi nasıl hayata geçirebileceğimizle ilgili sorunları gündeme getiriyor.

ARUCAD Sanat Fakültesi Dekanı olarak böylesine gayretli ve kendini adamış akademisyenler ve profesyonellerden oluşan bir ekiple çalışıyor olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Fakültedeki meslektaşlarımın, kendi uzmanlık alanlarında edindikleri bilgi ve becerilerle, fakültenin başarısında çok önemli ve güçlü bir rol oynayacaklarına kuşkum yok.

ARUCAD'ın açıkça ortaya koyduğu disiplinler arası tutumun ve vizyonunun başarılı olması için bu çabalara bir ucundan da olsa dahil olduğum için gurur duyuyorum.

Prof. Dr. Turan Aksoy