Ders İçerikleri

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

COMM 101 İletişime Giriş   (3-0) -3

İletişime giriş dersinin amacı, öğrencilerin iletişim alanıyla ve temel kavramlarıyla tanıştırılmasıdır. Dil, söylem ve temsil sorunlarının yanında,  kişiler ve kültürler arası iletişim hakkındaki değerlendirmelerden sosyal medya kullanımına ve medya etiğine kadar, iletişimle ilgili eleştirel bilgi ve becerilerin hangi kapsamda geliştirilebileceği üzerine bir hazırlık dersini içerir.

COMM 103 İletişimde Araştırma Yöntemleri   (3-0) -3

Dersin amacı iletişim çalışmalarındaki temel nicel ve nitel araştırma yöntemleri üzerinde durmaktır. Bir araştırma yapabilmek için gerekli olan becerilerin kazandırılması ve araştırma bulgularının eleştirel temelde değerlendirilmesi vurgulanacaktır. Nicel ve nitel içerik analizi, örneklem ve mülakat teknikleri, söylem analizi ve semiyotik analizler dersin kapsamına girer.

VCDD 101  Temel Tasarım I   (2-4) -6

Görsel İletişim tasarımı kapsamında hazırlanan bu derste, temel tasarım ilkeleri ve kavramlarının uygulamalar üzerinden öğrenciye aktarılması amaçlanır. Tasarımın en küçük elemanı olan noktadan başlayarak tüm görsel formların dinamiklerini deneyleyerek öğrenmek temel amaçtır. Görsel algı kapsamına giren tüm temel ilke ve elemanlar kuramsal ve pratik temeller üzerinden öğrenciye aktarılır.

VCDD 103  Görsel Dil ve Kültür I   (3-0) -3

Görsel Dil ve Kültür dersinin amacı görsellik üzerinden kurgulanan dilin kültürle olan bağlarını irdelemek ve iletişim tasarımındaki önemini öğrenciye anlatmaktır. Görsel metin çözümlemeleri yaparak imge ve kültür arasındaki bağlara tanı koyma, uygulama alanındaki yaratıcılık sürecine katkı koyacaktır. Görsel dili kültürel katmanlarından temsil becerilerine kadar irdelemek dersin temel hedefidir.

PLAS 105 Desen Teknikleri I   (3-0) -3

Tüm tasarımcıların çizerek düşünme becerilerinin gelişmiş olması kaçınılmazdır. Biçimi doğru orantılar üzerinden algılamak ve temsil edebilmek için gelişmiş bir desen tekniğine ihtiyaç vardır. Desen Teknikleri I kapsamında yapılacak olan dersler temel ve organik formlar üzerine yapılan eksersizlerden oluşur. Dersin amacı gelişmiş bir desen tekniğiyle tasarımın temsil ve sunum aşamalarını oluşturma becerisini geliştirmektir.

SOFL 101 Akademik İngilizce I   (3-0) -3

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan bir çok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek, ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

VCDD 102 Temel Tasarım  II Ön Koşullu   (2-4) -6

VCDD 101 dersinin devamıdır. Görsel İletişim tasarımı kapsamında hazırlanan bu derste, temel tasarım ilkeleri ve kavramlarının uygulamalar üzerinden öğrenciye aktarılması amaçlanır. Tasarımın en küçük elemanı olan noktadan başlayarak tüm görsel formların dinamiklerini deneyleyerek öğrenmek temel amaçtır. Görsel algı kapsamına giren tüm temel ilke ve elemanlar kuramsal ve pratik temeller üzerinden öğrenciye aktarılır

PHVD 101  Temel Fotoğrafçılık   (3-0) -3

Öğrenci bu derste fotoğraf kamerasının teknik imkanlarını tanır, fotoğraf çekim ve düzelti tekniklerini öğrenir. Işık ve zamanlama arasındaki ilişki, derinlik ve netlik değerleri, mercek seçimi, kadraj gibi temel kullanım bilgilerini öğrenerek doğru fotoğraf çekimi becerisini kazanmak temel hedeftir.

DSGN 102 Tasarım Tarihi I   (3-0) -3

Tasarım Tarihi I dersiyle öğrenciye sanatla ilişkili olarak tasarımla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. İlkel dönemlerden medeniyetlerin kurulması dönemlerine kadar, oradan da orta çağa kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

PLAS 106 Desen Teknikleri II Ön Koşullu   (3-0) -3

PLAS 105’in devamıdır. Tüm tasarımcıların çizerek düşünme becerilerinin gelişmiş olması kaçınılmazdır. Biçimi doğru orantılar üzerinden algılamak ve temsil edebilmek için gelişmiş bir desen tekniğine ihtiyaç vardır. Desen Teknikleri II kapsamında yapılacak olan dersler yaratıcı ve tematik kompozisyonlar üzerine yapılan eksersizlerden oluşur. Dersin amacı gelişmiş bir desen tekniğiyle tasarımın temsil ve sunum aşamalarını oluşturma becerisini geliştirmektir. 

SOFL 102 Akademik İngilizce II   (3-0) -3

Akademik İngilizce II dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan bir çok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek, ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

DSGN 201 Tasarım Tarihi  II Ön Koşullu   (3-0) -3

DSGN 101’in devamıdır. Tasarım Tarihi II dersiyle öğrenciye sanatla ilişkili olarak tasarımla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. Erken Rönesans’tan Yüksek Rönesans’a kadar, oradan da modern sanata kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler tasarımın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

VCDD 203 Grafik Tasarım I   (2-4) -6

Görsel iletişim tasarımının konvansiyonel yönünü oluşturan ve bilgisayar ortamında hangi temeller üzerinden grafik tasarım ürünleri oluşturulduğunu öğreten bir derstir Grafik Tasarım. Kartvizitten postere, logodan kurumsal kimlik tasarımına temel ilke ve pratik uygulamaları öğretmeyi hedefleyen bu ders aynı zamanda görsel dil oluşturma becerilerinin de gelişmesini sağlar

VCDD 205 Vektörel Çizim    (3-0) -3

Vektörel çizim dersinin amacı, öğrencilere bilgisayar ortamındaki çizgisel değerlerin nasıl vektör mantığıyla çalıştığını öğreterek hem sanatsal hem de teknik düzlemdeki becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır. Yaratıcı çalışmaların baskı değerlerini iyileştirmek üzere geliştirilen programlar özellikle vektör mantığıyla çalışıyor; öğrencinin bu bilgi ve beceriye sahip olması bilgisayar ortamında yapılan tasarım için gereklidir

VCDD 207 Görüntü- Ses- Hareket    (3-0) -3

Bu dersin amacı, sabit ve hareketli görüntülerin sesle senkronize edilerek nasıl tasarlandığını öğrenciye öğretmektir. Reklam filminden video-art’a, kısa filmden uzun metrajlı filme tüm prodüksiyonların ilkesel temelleri bu dersle algılanır.

DSGN 211 Tasarım Teorisi  (3-0) -3

Tasarım Teorisi dersi, tasarımın düşünsel boyutta hangi değer yargılarıyla üretildiği üzerine öğrenciyi aydınlatır. Bu ders, dönemlere göre veya tasarımcıların geliştirdiği özgün tasarım anlayışlarına göre tasarım tarzlarının nasıl ortaya çıktığını öğretmeyi hedefler.

VCDD 204 Grafik Tasarımı II Ön Koşullu  (2-4) -6

VCDD 203’ün devamıdır. Görsel iletişim tasarımının konvansiyonel yönünü oluşturan ve bilgisayar ortamında hangi temeller üzerinden grafik tasarım ürünleri oluşturulduğunu öğreten bir derstir Grafik Tasarım. Kartvizitten postere, logodan kurumsal kimlik tasarımına temel ilke ve pratik uygulamaları öğretmeyi hedefleyen bu ders aynı zamanda görsel dil oluşturma becerilerinin de gelişmesini sağlar.

DART 204 Dijital Boyamaya (Matte Painting) Giriş  (3-0) -3

Bu derste Dijital Matte Painting’in program ve tekniklerini öğrenecek olan öğrenciler sabit ve hareketli görüntü üzerine dijital boyama yapabilecekler. Fotoğraf illüstrasyon animasyon film olmak üzere, gerek çizim gerekse fotoğraf-video görseller üzerinde yapılacak olan boyama çalışmaları görsel efekt düzeyinde de gerçekleşecektir.

VCDD 206 Tipografi (3-0) -3

Tipografi dersinin amacı alfabetik formların karakteristik ve hiyerarşik değerleri hakkında öğrenciyi bilgilendirmek ve grafik tasarım ortamında görsel değerlerle nasıl eşleşebileceğini öğretmektir. Bu ders, tipografinin tarihinden teknik gelişimine kadar gerekli tüm bilgileri kapsıyor.

VCDD 208 Masa Üstü Yayıncılığı (3-0) -3

Bu ders haber yayıncılığının tüm evrelerini içeriyor. Öğrenci yazı bedenleri ve görsel alanlar arsındaki ilişkiyi algı etkisini artırmak için haberin içeriğine göre düzenler. Temel tasarım ilkelerine göre bir sayfa düzeninin nasıl olacağı üzerine etüt yapma açısından verimli olan bu dersin amacı daha kapsamlı yayın tasarımcılığına giriş yapmaktır

VCDD 210  Görsel Efekt  (3-0) -3

Görsel efekt tekniklerini öğretmek bu dersin temel amacıdır. After effects ve motion graphics tekniklerinin yanında green box kullanımıyla birlikte tracking/stabilizing, mask/rotoscope teknikleri ve color grading/correction uygulamaları da öğretilerek bu alanda öğrenciyi hazırlamayı hedefler.

VCDD 212  Staj I  (0-0) -0

Bulundukları eğitim sürecine göre alanda pratik deneyim sağlamayı hedefler. Alana göre bir iş yeri belirlenir ve bölümün onayıyla yaz dönemi orada çalışılır.

TUDI 202 Türk Dili I  (2-0) -2

Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

VCDD 301 Yayın Tasarımı  (3-0) -3

Dersin (editorial design) amacı yayın tasarımıyla ilgili tasarımdan baskıya tüm süreçlerin öğrenciye öğretilmesidir. Kitap, dergi, broşür ve katalog gibi sayfalı baskıların tasarım, baskıya hazırlama ve yayın kurallarının öğretilmesinin yanında uygun bilgisayar programının da teknik düzlemde öğretilmesi hedefleniyor.

VCDD 303 Portfolio Tasarımı  (3-0) -3

Portfolio tasarımının amacı öğrencilerin kendi ürünleri ve özgeçmişlerini içeren sunumlarını yaratıcı düzlemde yapabilmeyi öğretmektir. Tarz ve tasarım anlayışını da yansıtacak olan portfolionun etkili bir sunum değeri kazanması için tasarımın temel ilkelerini de kendi içinde barındırması lazım. Öğrenci, seçilecek tipografi, görsellerin düzenlenmesi ve sayfa düzeninin dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu öğrenir.

VCDD 305 İllüstrasyon (3-0) -3

Dersin amacı, grafik düzlemde figüratif anlatımın en etkili temsil şekillerinden biri olan illüstrasyonu öğretmektir. Görsel ifadenin yalın haliyle bir figürde veya nesnede kurgulanan anlam görsel iletişim alanının her seviyesinde varlık göstermektedir. Reklamdan kitap illüstrasyonuna görsel temsilin gerekli kılındığı her ortamın illüstrasyon sanatına ihtiyacı vardır.

VCDD 307  Görsel Temsil (3-0) -3

Dersin amacı kuramsal düzlemde temsil sorunlarının analiz becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin bu bilgileri üretim sürecinde kullanabilmesini sağlamak. Felsefi anlamda temsil anlayışları farklılıklarının yanında özellikle poster tasarımlarına yönelik görsel retorik ve görsel semiyotik düzleminde analizler yapılacaktır

VCDD 309  Etiket- Kapak Tasarımı (3-0) -3

Grafik tasarımın yaygın alanlarından biri olan etiket ve kitap kapağı tasarımları alanında öğrenciyi yetiştirmeyi amaçlayan bu derste özellikle temel tasarım ilkeleri gözetilecektir. Var olan üretim şirketlerinin var olan tasarımlarından yola çıkarak, onları yeniden tasarlayarak bu alanda deneyim kazanmak dersin yöntemi olacaktır.

TUDI 301 Türk Dili II  (2-0) -2

Türk Dili I dersinin devamıdır. Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir. 

VCDD 302 Web Tasarımı  (3-0) -3

Web tasarımı sosyal medya ve profesyonel internet tanıtım ortamında oldukça yaygın olan bir tasarım alanıdır. Temel tasarım ilkeleriyle sayfa düzenlemenin yanında teknik düzlemde edinilecek bilgilerle Web tasarımı alanında yetişmek görsel iletişim tasarımı alanına pekiştirici bir deneyimdir. Amaç bu alanda öğrencilere tasarımcılık becerilerini kazandırmak.

VCDD 304 3B Dijital Modelleme  (3-0) -3

Dersin amacı bilgisayarda 3 boyutlu nesne modelleme program, teknik ve yöntemlerini öğrenerek ortaya ürün koyabilmeyi öğretmektir. Mekan nesne ilişkisi, ışık ve kütle ilişkisi gibi estetik konuların yanında program kullanımını da ön planda tutan bir ders planlamasını içerir.

PLAS 306 Temel Sanat Kavramları  (3-0) -3

Sanat tarihinin akışı içinde değil de, karşılaştırmalı olarak temel sanat kavramlarını ve akımları konu alan bu dersin amacı tarzlara tanı koyabilme becerilerini geliştirmek ve eleştiri yapabilmenin alt yapısını hazırlamaktır. Kavramların hangi düşünce yapılarını temsil ettiğini ve nasıl kullanıldığını öğrenmek öğrencinin entelektüel kazanımlarından olacaktır.

VCDD 310 Staj II  (0-0) -0

Bulundukları eğitim sürecine göre alanda pratik deneyim sağlamayı hedefler. Alana göre bir iş yeri belirlenir ve bölümün onayıyla yaz dönemi orada çalışılır. 

AIIT 302 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi  (2-0) -2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmek; Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatılır. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklanır.

VCDD 401 Görsel- İşitsel Tasarım (Audio- Visual Design)  (3-0) -3

Bu derste öğrenciler görsel iletişim tasarımı odaklı kısa video-grafik çalışmalarını sesle bütünlemenin tekniklerini öğrenecekler. Mekan içi ve mekan dışı ses kaydı tekniklerini öğrenerek ürettikleri audio-visual çalışmaları sesle tamamlamasını öğrenecekler. Mikrofon türleri ve diğer ekipman hakkında aktarılacak olan bilgilerin yanında ses montajıyla ilgili program da öğretilecektir

PHVD 405 Fotoğraf Eleştirisi ve Analiz  (3-0) -3

Her konuda, sanatsal ya da alan fotoğrafçılığında fotoğrafı estetik ve teknik açıdan okuyabilme ve bir kritik dili oluşturabilme üzere düşünülmüş olan bu dersin amacı eleştirel bakış yeteneğini geliştirmektir. Özellikle sanatsal değerler üzerinden okunulacak bir fotoğrafın belli kavramlar aracılığıyla okunması gerekir. Bu dersin amacı bu kavramların ve eleştiri dilinin öğrenciye öğretilmesidir.

 VCDD  404 Disiplinler Arası Stüdyo  (2-4) -6

Disiplinler arası stüdyonun temel amacı bir proje üzerinden ortak çalışma yürütebilmesi konusunda öğrencileri eğitmektir. Değişik disiplinlerin interaktif düzlemde devreye gireceği bu ortamda öğrenciler kolektif üretim sürecinde kendi kapasite ve yetenekleri doğrultusunda nasıl rol alacaklarını öğrenecekler. Araştırma, inceleme ve değerlendirme süreçlerinde teori ve pratiğin iç içe girmesini de sağlayacak bu çalışma disiplini takım ruhunun işlevselliğine de vurgu yapacak.

VCDD  406 Bitirme Projesi   (2-4) -6

Öğrenci, aldığı zorunlu ve seçmeli dersler doğrultusunda mezuniyet projesini belirler. Derste bitirme projesi üzerine seminer verilir ve öğrenciler birer profesyonel gibi kendi yollarını çizmeye teşvik edilir. Yapılan kritikler sonucunda öğrenci bitirme projesini yapıp bölümün kurduğu jüriye değerlendirilmek üzere sunar.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

VCDD  342  İleri Web Tasarımı   (3-0) -3

Web tasarımı sosyal medya ve profesyonel internet tanıtım ortamında oldukça yaygın olan bir tasarım alanıdır. Temel tasarım ilkeleriyle sayfa düzenlemenin yanında teknik düzlemde edinilecek bilgilerle Web tasarımı alanında yetişmek görsel iletişim tasarımı alanına pekiştirici bir deneyimdir. Amaç bu alanda öğrencilere tasarımcılık becerilerini kazandırmaktır. VCDD 302 Web Tasarımı dersinin bir üst seviyesini içerir.

VCDD  347  Ambalaj Tasarımı   (3-0) -3

Tanıtım veya markalaşma amaçlı ürün giydirme veya paketleme önemli bir grafik tasarım işidir. Ambalaj tasarımı dersinde amaç öğrencileri bu alanda hazırlamak ve mesleki yaşamlarına katkı koymaktır. Tipografi ve görsel sunum kurallarının yanında hacimli sunum koşulları da hesaba katılarak seçilen ürünlere ambalaj tasarımı yapılacaktır.

VCDD  349 Temel Animasyon İlkeleri   (3-0) -3

Animasyona giriş niteliğinde olacak olan bu ders öğrenciye yeni bir hareketli tasarım olanağı sağlayacaktır. Animasyonun temel kural ve kavramlarının öğretileceği bu derste iki ve üç boyutlu stop motion temelli animasyon öğretilecektir.

VCDD  423 Organik Modelleme   (3-0) -3

Organik formlar modellemek üzere kurgulanan bu programı öğrenmek öğrencilere kullanacakları iletişim tasarımı araçlarına çeşitlilik katacaktır. Öğrenciler insan, hayvan ve bitkisel varlıkları modelleyerek yeni bir görsel araca sahip olabilecekler.

VCDD  432  Amine Tipografi   (3-0) -3

Tipografinin video-grafik yönüyle ilgili bu derste görsel bir dil olarak kullanılan anime tipografinin kullanım alanları ve uygulaması öğretilecek. Ses ve müziğin de entegre olacağı bu prodüksiyon şekli yazısal anlatıma yönelik bir çalışma şeklini içerir.

VCDD  435 Storyboarding Teknikleri   (3-0) -3

Televizyon reklamcılığında yer alan storyboard tasarımının yöntem ve tekniklerinin öğretileceği bu derste öğrenciler standart kare ölçülerinde kısa senaryo tasarımlarını kuralına uygun olarak yapabilecekler. Geleneksel çizimle başlayıp dijital ortamda storyboard tasarımı yapmasını öğretmek dersin temel hedefidir

NMED 102 İletişim ve Sanat   (3-0) -3

Bu ders tarihteki farklı dönemlerin politik, ekonomik, toplumsal dinamiklerinin o döneme ait, resim, edebiyat, müzik, plastik sanatlar gibi sanat ürünleri ve akımları üzerinden değerlendirebilme, araştırabilme, analiz edebilme, tanımlayabilme ve bu bilgileri dönemin kitle iletişim araçlarında ilişkilendirebilme ve değerlendirebilmeyi amaçlamaktadır. Jazz dönemi, uzay çağı ve soğuk savaş dönemi, 1970 öğrenci hareketleri dönemindeki sosyo-psikolojik-ekonomik-politik dinamikleri ve hareketleri inceleyerek bu dönemlerdeki pratiklerin radyo, televizyon, basın, edebiyat ve sinemadaki yansımalarına odaklanır.

CINE 106 Işık ve Mekan   (3-0) -3

Dersin amacı sinemada gösterilen ne varsa ışığın doğru kullanımıyla ilgili olduğunu öğrenciye anlatmaktır. Mekanın gerektiği gibi okunabilmesi, derinlik ve hareketin doğru algılanabilmesi ışık kullanımının doğru yönetilmesiyle bağlantılıdır. Görüntü yönetmenliğinin temel kaygılarından biri de ışık ve mekan ilişkisinin doğru kurgulanabilmesidir. Bu ders gözlem ve incelemeye dayalı bir derstir

CINE 202 Senaryo Yazımı   (3-0) -3

Bu ders, Türk ve Dünya sinemasına ait örnekler eşliğinde senaryo yazımının biçimsel ve içeriksel özelliklerini konu edinmektedir. Özellikle sinema metinlerinin senaryolaştırılmasında yapım öncesi kavramsallaştırma ve hazırlık süreçleri dikkate alınarak, öğrencilerin kavramsal bir fikri bir proje önerisine dönüştürülebilmesi sağlanacaktır.

CINE 403 Sinema Semiyolojisi   (3-0) -3

Bu ders, göstergebilime (semiyoloji) ilişkin temel kavramlar, göstergebilime adını veren ve tarihsel süreç içinde gelişimini sağlayan teorisyenler ve düşünürler çerçevesinde, sinema göstergebilim ilişkisini çeşitli medya metinleri yardımıyla kapsamlı bir biçimde ele almayı amaçlamaktadır.

PHVD 207 Video Kurgu Teknikleri   (3-0) -3

Teknik düzlemde hareketli görüntünün nasıl monte edildiği üzerine kurgulanmış olan bu derste kurgu ve görsel dil arasındaki bağ irdelenecektir. Bir bağlam ürerinden hareketli görüntü monte etme anlayışının ön planda olduğu bu ders videoart, reklam filmi ve sosyal duyarlık filmi gibi spot şeklindeki filmlerin kurgusuna yöneliktir.

PLAS 108 Modelaj   (3-0) -3

Modelaj dersinde kille üretilen formlar üzerinden dokunma ve şekil verme becerileri geliştirilir. Nesne ve figür çalışmaları doğrultusunda üç boyutlu algı nosyonunu pekiştirmeye yardımcı olan modelaj, özellikle heykel, seramik ve kille (stop motion) animasyon yapanlar için gerekli bir deneyimdir

DART 203 Dijital Fotoğraf   (3-0) -3

Bu derste çekim tekniklerinden photoshop kullanımına dijital fotoğrafın tüm evreleri ele alınıp uygulama yapılacaktır. Sanatsal kompozisyonlar ve tematik çalışmaların öngörüldüğü bu derste özgün arayışlara yönelik çalışmalar yapılacaktır

DART 304 İmge ve Görüntü   (3-0) -3

Dijital sanatlarda konvansiyonel sanatlarda olduğundan fazla imge transferi ve görüntü inşası var. Dijital ortamda bulunan görsel elemanların işlenerek yeni bir temsil ortamında kullanılması yeni bir imge sistematiğini doğurdu. Görüntünün imgeyle beslenmesi ve bir görsel metin olarak ortaya çıkması görsel semiyotik niteliğin ortaya çıkmasını sağladı. Öğrenciler bu derste söz konusu sistematiğin işlevini öğrenecekler.

PHVD 401 Ürün Fotoğrafçılığı    (3-0) -3

Bu derste reklamcılığa yönelik ürün fotoğrafçılığının teknik ve estetik yönleri öğretilecek. Gerek stüdyoda gerekse de gün ışığında konunun gerektirdiği şekilde yapılacak olan çekimlerde fotoğrafın bir reklam ortamında kullanılacağı göz önünde bulundurulacaktır. Tipografi kullanımı da hesaplanarak kadrajlamak ve kompozisyonu ona göre kurgulamayı öğretmek dersin amacıdır.

DART 204 Dijital Boyamaya (Matte Painting) Giriş    (3-0) -3

Bu derste Dijital Matte Painting’in program ve tekniklerini öğrenecek olan öğrenciler sabit ve hareketli görüntü üzerine dijital boyama yapabilecekler. Fotoğraf illüstrasyon animasyon film olmak üzere, gerek çizim gerekse fotoğraf-video görseller üzerinde yapılacak olan boyama çalışmaları görsel efekt düzeyinde de gerçekleşecektir