İletişim Fakültesi

ARUCAD altında fââl olacak olan İletişim Fakültesi ülkenin iletişimle ilgili temel gereksinimlerine yanıt verecek şekilde kurgulanmıştır. Akademik yapılanmanın yanında üretime dayalı bir öğrenim sürecini hedeflemek üniversitemizin ilkeleri arasındadır. Günümüz iletişim medya ve sinema teknolojisinin gerekliliği göz önünde bulundurularak nicel bir yapılanmaya girerken yaratıcılık sınırlarını da genişletmek bu fakültenin ana hedefidir.

Özellikle sinemayla ilgili prodüksiyon ve post prodüksiyon açısından alt yapının, araç ve gereçlerin tam donanımlı olmasına özen gösterilerek bu alanda ülkenin standartlarına katkı koymak hedefler arasındadır. Öğrenim ve üretim koşullarını birbirini tamamlayan olgular olarak algılarken entelektüel birikim ve kılgısal yetinin de birbirini tamamlaması öngörülmüştür. Eleştirel düşünceye sahip ancak el becerilerini de tam kapasiteyle kullanabilen öğrenciler yetiştirmek ülkenin iletişim standartlarına da bir değer katacaktır. Kuram ve pratik ikiliği üzerine dengeli bir şekilde kurgulanan öğrenim anlayışı sadece akademik ortamı değil üretim ortamını da besleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Bölümler de fakültenin, dolayısıyla da üniversitenin temel akademik öğrenim ilkeleri üzerine yapılandırılırken merkeze alınan ana düşünce yine ülkenin söz konusu alanla ilgili standartlarının yükseltilmesidir; hem bireyler hem de eserler açısından. Öğrenim mekânlarıyla iç içe olacak olan üretim merkezleri toplumun alanla ilgili gereksinimlerine de yanıt vermeyi hedefliyor.

DEKANIN MESAJI

İletişim Fakültesi, multimedya iletişimi ve görsel iletişim tasarımı alanlarında dünya çapında yaratıcı pratik ve akademik çalışma yapabilmeyi sağlayan besleyici bir ortam ve uzman bir pedagoji sunmaktadır. Sanal gerçeklik gibi yeni medya biçimlerini yaratıcı potansiyeli ve sanattaki sinestetik ve performatif dönüşümler, uygulayıcılar için dönüştürücü yeni ufuklar ve felsefeciler için verimli bir zemin vaad eder. Sinema, Yeni Medya ve Görsel İletişim Tasarımı bölümleri öğrencilere, sanatçılara ve araştırmacılara hem yaratıcı hem de felsefi olarak keşif yapabilecekleri heyecan verici ve destekleyici bir ortam sunar. Dijital devrim, ticareti ve sanatı dönüştürerek sadece iletişim estetiğimizi ve yöntemimizi değil, insanlığımızı ifade etme ve deneyimleme biçimlerimizi de değiştirdi.

Fakültemizde çok disiplinli bir yaklaşım uyguluyor ve M.Ö. 5. Yüzyıldaki hafızayı kuvvetlendiren antik teknolojilerden çağdaş felsefeye ve Androposen çağındaki insan sonrası kavramına kadar uzanan tekil ve sanat merkezli bir müfredat sunuyoruz.

Doç. Dr. Alev Adil